ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​រៀបចំ​រចនាសម្ព័ន្ធ​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ខ្លួន​ឡើង​វិញ​បន្ទាប់​ពី​បាន​ឆ្លងកាត់​សង្គ្រាម​អូស​បន្លាយ​ និង​អ​ស្ថិរភាព​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​។​ សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​បាន​កើនឡើង​យ៉ាង​ខ្លាំងក្លា​បន្ទាប់​ពី​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​របស់​ប្រទេស​ទៅ​ជា​សេដ្ឋកិច្ច​ទីផ្សារសេរី​ ដែល​ក្នុង​នោះ​កម្ពុជា​បាន​បើកចំហ​ឱ្យ​មាន​ពាណិជ្ជកម្ម​ និង​លំហូរ​មូលធន​។​ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​នេះ​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ដោយ​លំហូរ​នៃ​ជំនួយ​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្លូវការ​ ការ​បាន​ចូល​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​របស់​សហគមន៍​អ៊ឺ​រ៉ុ​ប​ និង​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ក៏​ដូច​ជា​លំហូរ​រ​នៃ​ការ​វិនិយោគ​ផ្ទាល់​ពី​បរទេស​យ៉ាងច្រើន​សន្ធឹកសន្ធាប់​។​

​នៅ​ត្រីមាស​ទី​ ៣​ ឆ្នាំ​ ២០២០​ ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ (CDC)​ បាន​អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគ​ថ្មី​ចំនួន​ ២១ គម្រោង​ ដែល​បាន​ថយ​ចុះ​ចំនួន​ ២៨​ គម្រោង​វិនិយោគ​។​ ទោះជា​យ៉ាងណា​ក្តី​ ទុន​វិនិយោគ​មាន​ទំហំ​ ៣,៦​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ ឬ​កើនឡើង​ ២២០,៧%​ បើ​ប្រៀបធៀប​ទៅ​នឹង​ត្រីមាស​ដូច​គ្នា​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​ ដែល​ក្នុង​នេះ​ភាគច្រើន​នៃ​ទុន​វិនិយោគ​មានការ​កើនឡើង​ទៅ​លើ​ការ​សាងសង់​សណ្ឋាគារ​ផ្កាយ​ប្រាំ​ មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម​ និង​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមសត្វ​ធំៗ​។​​ ក្នុង​ចំណោម​គម្រោង​វិនិយោគ​ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​ក្នុង​កំឡុង​ឆ្នាំ​ ១៩៩៤-២០១៩​ ប្រទេស​ចិន​បាន​កាន់កាប់​នូវ​ចំណែក​ធំ​ជាងគេ​ដែល​មាន​ចំនួន​ប្រមាណ​ជា​ ២១,៨%​។​ គម្រោង​វិនិយោគ​ទាំងនោះ​ត្រូវ​បាន​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជាមួយនឹង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ ផលិតផល​កសិឧស្សាហកម្ម​ ដូច​ជា​កៅស៊ូ​ ក៏​ដូច​ជា​ទៅ​លើ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ផង​ដែរ​។​3 នៅ​ចន្លោះ​ឆ្នាំ​ ១៩៩៥​ ដល់​ឆ្នាំ​ ២០១៨​ ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​ប្រទេស​មួយ​ដែល​មាន​សេដ្ឋកិច្ច​រីក​ចម្រើន​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​នៅ​លើ​ពិភពលោក​ ក៏​ដោយសារ​អត្រាកំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ជា​មធ្យម​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​រង្វង់​ ៧,៧%​។​

​កំណើន​ឡើង​នៃ​ការ​វិនិយោគ​ផ្ទាល់​ពី​បរទេស​សរុប​ (FDI)​ មាន​កម្រិត​ទ្វេ​ដង​នៅ​ក្នុង​ទស​វត្ស​ចុង​ក្រោយ​នេះ​ ជាក់ស្តែង​ចំណែក​របស់​វិនិយោគ​ផ្ទាល់​ពី​បរទេស​គិត​ជា​ភាគរយ​នៃ​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​សរុប​កើនឡើង​ពី​ ៧,៨%​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០០៨​ ដល់​ ១៣,១%​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៨​ ដែល​មាន​កម្រិត​ខ្ពស់​ជាង​ប្រទេស​ដទៃ​ទៀត​ក្នុង​តំបន់​យ៉ាង​ខ្លាំង​ នេះ​បើ​ប្រៀបធៀប​ទៅ​នឹង​ប្រទេស​ថៃ​ (១,១%)​ និង​ប្រទេស​វៀតណាម​ (៦,១%)​ ជាដើម​។ ក្រាប​ខាងក្រោម​បង្ហាញ​ពី​លំហូរ​នៃ​វិនិយោគ​ផ្ទាល់​ពី​បរទេស​ និង​ចំណែក​ភាគរយ​របស់​វា​ទៅ​លើ​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​សរុប​ (ផសស) ពី​ឆ្នាំ​ ២០០០​ ដល់​ ២០១៩​។​

  • សរុបការវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្នុងបញ្ជី៖២០២
  • ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល៖១៨
  • ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ៖១១៨
  • ទិន្នន័យផ្សេងទៀត៖៦៦
លេខសម្គាស់
វិស័យ
គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍
ឈ្មោះអ្នកអភិវឌ្ឍ
ទុនវិនិយោគ (លានដុល្លា)
ប្រទេសអភិវឌ្ឍគម្រោង
ឱកាសការងារ
គម្រោងចាប់ផ្តើម (ឆ្នាំ)
ឈ្មោះនាយកក្រុមហ៊ុន
របាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន
លេខចុះលិខិត CDC
ទីតាំងគម្រោង
ចំណាត់ថ្នាក់ទិន្នន័យ
ឯកសារយោង
1
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
៦៩
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ឈន ថារី
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
១,៩៣១
កំពង់ចាម
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
2
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
៣៧
មិនស្គាល់
7,968
២,០០៧
Ly Hong Shin
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
២៤
ស្វាយរៀង
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
3
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
១៥
មិនស្គាល់
28,051
២,០០៥
Clement Yang
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
២,៩៤២
ស្វាយរៀង
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
4
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
៣៤.៥០
មិនស្គាល់
៧១៤
មិនស្គាល់
Chan Ji Kvong
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
២៥
កណ្តាល
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
5
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
២៨
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ដួង ឈីវ
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
២៦៨
តាកែវ
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
83
កសិឧស្សាហកម្ម
ក្រុមហ៊ុនអាហារ
ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ភី. ខេមបូឌា
៩១
ថៃ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
Adirek Sripratak
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កណ្តាល
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
6
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
៥២.៣០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ម៉ែន ភក្តី, ឆាយ ណយ, និងឌី ចិន្តាវី
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
៤,១៣៤
ស្វាយរៀង
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
7
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
១៥
មិនស្គាល់
២០០
មិនស្គាល់
វិញ ហួរ
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
១,៩៤៧
កំពត
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
8
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
៦៨
មិនស្គាល់
17,000
២,០០៦
លីវ ឈីវហួរ
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
២៦៨
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
9
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
១៥
មិនស្គាល់
1,220
មិនស្គាល់
វ៉ាន់ នី
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
៣,៤១២
បន្ទាយមានជ័យ
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
10
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
១៤
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កៅ សួយឆេង
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
៣,៣៩១
កោះកុង
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
11
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
៤០.១០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ម៉ុង រិទ្ធី
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
២៦
កោះកុង
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
12
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
១៩០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
គិត ម៉េង
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
២១
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
13
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
៧០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ជា អ៊ីវ​ម៉េង និង Mr.Gau Hieck Huor,Mrs.Yin Phanny, Mrs.Sim Moniroth,Mr.Ly Vireak
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
២០
ស្វាយរៀង
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
14
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
១១០.៨០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
២,០០៨
លី យ៉ុង​ផាត់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
៤,៧៦២
កោះកុង
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
15
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
១៤
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
Kong Triv
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
៣,៣៨៨
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
16
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
១៤
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
Lim Chhiv Ho
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
544
1114
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
17
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
១០០
មិនស្គាល់
៤២៤
មិនស្គាល់
ឡៅ ម៉េងឃិន
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
១,៩៦៦
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
18
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
៣២០
មិនស្គាល់
8,967
មិនស្គាល់
ឡៅ ម៉េងឃិន
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
3479
2162
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
19
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
៣៤
ជប៉ុន
៤១៦
មិនស្គាល់
PAS & JBIC Loan CP-P6
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
៥០២
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
20
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
៣០.៤០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
២,០១០
ទ្រីភាព
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
២,០៣០
ពោធិ៍សាត់
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
21
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
១៣
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
Leang Vouch Chheng
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
២,៤០៣
ស្វាយរៀង
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
22
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
៤៥
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ទ្រីភាព
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
765/13
រតនគិរី
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
23
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
៦២.៨០
មិនស្គាល់
1,510
មិនស្គាល់
Lin Mao-Fong
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
131/13
ស្វាយរៀង
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
24
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
៣៦.៧០
មិនស្គាល់
2,700
២,០១៣
Zhou Yong
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
607/13
ស្វាយរៀង
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
25
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
៩០.៧០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
២,០១៣
Chan An Drew
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
767/13
កំពង់ឆ្នាំង
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
31
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
១៧២.៩០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
Heng Sok Meng
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
131/13
កោះកុង
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
26
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
៣៨.៦០
មិនស្គាល់
៩៨៩
២,០១២
Chhour Vichet, Mr. Takahiro Yamamoto
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
911/13
បន្ទាយមានជ័យ
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
27
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
៤០.៥០
មិនស្គាល់
៥៨១
២,០១២
Ngov Mok
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
1875/12
ស្វាយរៀង
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
28
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
៥៥.៨០
មិនស្គាល់
២០៧
២,០០៨
Aswin TECHAJAREONVIKUL
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កណ្តាល
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
29
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
៨៤.៧០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
Lim Chong Soo
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
1143/12
កណ្តាល
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
30
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
៤៨.៤០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
២,០១២
Neak Oknha Sy Kong Triv, Oknha Hann Khien, Oknha Vinh Huor, Mrs. Feng Ying, Mr. Shen Jian Ping, Mr. Lui Bin, Mr. Li Cheng Chun Richard
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
1862/12
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
32
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
១០០
មិនស្គាល់
២០
២,០១៤
សៀ រឹទ្ធី
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
33
ថាមពល
ថាមពលធ្យូងថ្ម
រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ខូ អិលធីឌី
៨៦០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
២,០១៨
Meng KITH
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
34
ថាមពល
ថាមពលធ្យូងថ្ម
ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់គ្រុប, Sinosteel Equipment and Engineering Co., Ltd
១,៣៤០
ចិន
មិនស្គាល់
២,០១៩
Meng Kith
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កោះកុង
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
35
ថាមពល
ថាមពលធ្យូងថ្ម
ហ៊រទាន សីហនុវីល ផៅវ័រ ជេនើរេសិន ឯ.ក
១,៣០០
ចិន
2,670
២,០១៨
Le JIANHUA
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
36
ថាមពល
រោងចក្រអគ្គិសនី
China Huadian Corp Ltd, China Huadian Lower Stung Russei Chrum, Hydro-Electric Project (Cambodia) Co., Ltd.
៥០០
ចិន
មិនស្គាល់
២,០១៥
Le, JIANHUA
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
កោះកុង
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
37
ថាមពល
ថាមពលធ្យូងថ្ម
Oddormeanchey Power Industrial Company Limited, Han Seng Coal Mines Company Limited, Guodian Kangneng Technology Stock Company Limited, Beijing Willard Technology Company Limited, China CAMC Engineering Company Limited
៣៦៩.៩០
ចិន
មិនស្គាល់
២,០១៧
Vinh HUOR
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ឧត្តរមានជ័យ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
50
កសិឧស្សាហកម្ម
សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
Hengfu Group Sugar Industry Co., Ltd
៣៦០
មិនស្គាល់
14,000
មិនស្គាល់
Fu
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនកំណត់ដោយភាគហ៊ុន
មិនស្គាល់
ព្រះវិហារ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
38
ថាមពល
ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី
ហាន សេង ខូល ម៉ាញ
៦១.៥០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
២,០២០
Vinh HUOR
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ឧត្តរមានជ័យ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
39
ថាមពល
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
៥៤០
ចិន
4,100
២,០១៥
Xiao PING
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
កោះកុង
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
40
ថាមពល
កសិដ្ឋានថាមពលព្រះអាទិត្យ
Hounen Solar Inc Co., Ltd.
៩.៥០
មិនស្គាល់
២៥០
មិនស្គាល់
Wang QINGBIAO
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
កណ្តាល
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
41
ថាមពល
កសិដ្ឋានថាមពលព្រះអាទិត្យ
រ៉ាយសិន អេនើជី (ខេមបូឌា) បាត់ដំបង ឯ.ក
៥០.៩០
មិនស្គាល់
៥០
មិនស្គាល់
Liu DONG
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
បាត់ដំបង
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
42
ថាមពល
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
១៧០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
២,០១១
Bai XIAONING
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
កំពត
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
43
ថាមពល
ថាមពលធ្យូងថ្ម
ស៊ី.អាយ.អាយ.ឌី.ជី អេដូស ហុងជុន អេឡិកទ្រិក ផៅវ័រ
៣៨៣
មិនស្គាល់
៦០០
២,០១៤
Chen JIHONG, Choeung SOPHEAP, Lau MING KAN, Wang LINXIANG
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
127
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
X.Y.H (Cambodia) Garment Co., Ltd
៥.៤០
មិនស្គាល់
២,៧៨៩
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កំពង់ស្ពឺ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
44
ថាមពល
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
៤៧.១០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
២,០១៣
Gao SUJIE, Mao ZHONGYI, Su FEI, Wang XIAOFEI, Zhao BAOYONG
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
កោះកុង
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
45
ថាមពល
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
២៦
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
២,០០២
Gao SUJIE, Mao ZHONGYI, Su FEI, Wang XIAOFEI, Zhao BAOYONG
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
កំពង់ស្ពឺ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
46
ថាមពល
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
២៥៥
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
២,០១៤
Huang TAO, Li WENQI, Liu CHONG, Qiu HUIBIN, Wang XIAOHONG, Yin TENGYUN, Zhang DEXIANG, Zhang LI, Zhang WEIGUO
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ពោធិ៏សាត់
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
47
ទេសចរណ៍
រមណីយដ្ឋាន
យូញៀន​ ឌីវេឡុបមេន គ្រុប ខូ អិលធីឌី
៣,៨០០
មិនស្គាល់
1,000,000
មិនស្គាល់
Li TAO
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
កោះកុង
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
48
ទេសចរណ៍
រមណីយដ្ឋាន
យិៈចៀ ធួរីហ្សឹម ឌីវេឡុបមេន ខមភេនី
៥,០០០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
Fu XIANTING, Fu, XIAO
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
49
ទេសចរណ៍
រមណីយដ្ឋាន
ក្រុមហ៊ុន ខានូពី អ៊ែន ឌីវេឡុបម៉ឺន ឯ.ក
១៦,០០០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
Chen ZHI, Guy CHHAY, Koh ZHIXING
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
51
កសិឧស្សាហកម្ម
សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
៣៦០
មិនស្គាល់
7,000
២,០១២
Kor Yang
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ព្រះវិហារ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
52
កសិឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
សៀម៉ុន (ខេមបូឌា) អេហ្គ្រីខលឈ័រ ខមប្រេអេនស៊ីវ ឌីវេឡុបម៉ិន ឯ.ក
៦១
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
Bo GAO, Desheng XU
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
សៀមរាប
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
53
កសិឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
សៀម៉ុន (ខេមបូឌា) អេហ្គ្រីខលឈ័រ ខមប្រេអេនស៊ីវ ឌីវេឡុបម៉ិន ឯ.ក
៦១
មិនស្គាល់
1,488
មិនស្គាល់
Bo GAO, Desheng XU
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ស្ទឹងត្រែង
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
54
កសិឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
ឆាយណា ហ្រ្គេត ខស (ខេមបូឌា) អុិនវេសមេន
៣២
មិនស្គាល់
1,325
មិនស្គាល់
Feng, JU
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ព្រះវិហារ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
55
កសិឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
លានយុន (ខេមបូឌា)​ អេកូ-អេហ្រ្គីខលឈ័រ ឌីវេឡុបមេន
៤៣
មិនស្គាល់
1,203
មិនស្គាល់
Renken ZUO
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
កំពង់ធំ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
56
កសិឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
ឈុន ហុង រ៉ាប់ប៊ើរ បេតថឺរ
២៤.៩០
មិនស្គាល់
1,554
មិនស្គាល់
Chen FENG, Gan XUEDE, Lu JIAN, Pan CHANGBING, Yab HAI TER, Zhong WEIKUN, Ty Piseth
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ក្រចេះ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
57
កសិឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
បាវហ្វេង អុិនធើណេសិនណល អេហ្រ្គីខលឆឺរ័ល ឌីវេឡុបមុិន
៤៣.៣០
មិនស្គាល់
1,203
មិនស្គាល់
Long Yao CHEN
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
កំពង់ធំ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
58
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
Cam M J Agricultural Park Co., Ltd
១៥០
មិនស្គាល់
1,547
មិនស្គាល់
Qiu GUOXING
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
59
គ្រឹះស្ថានលក់រាយ/ពាណិជ្ជកម្ម
អចលន​ទ្រព្យ
Cam M J Agricultural Park Co., Ltd
៥.៥០
មិនស្គាល់
1,216
មិនស្គាល់
Qiu GUOXING
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
កំពង់ស្ពឺ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
60
ឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម
សម្បទានរ៉ែ
១៥
ចិន
មិនស្គាល់
២,០០៨
ថាង រូតុង
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
៦៦២
ក្រចេះ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
61
ឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម
សម្បទានរ៉ែ
១៦
វៀតណាម
មិនស្គាល់
២,០១១
យួន វ៉ាន់ មីញ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
រតនគិរី
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
62
កសិឧស្សាហកម្ម
សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
២៦.៤០
ចិន
មិនស្គាល់
២,០១៦
លីវ ជីន
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ព្រះវិហារ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
63
ថាមពល
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
៥៤០
ចិន
មិនស្គាល់
២,០១០
សាវ ភីញ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
កោះកុង
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
64
ថាមពល
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
២៤៦.៩០
ចិន
មិនស្គាល់
២,០១១
Huang Tao
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ពោធិ៏សាត់, កោះកុង
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
65
ថាមពល
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
២៣២.២០
កូរ៉េខាងត្បូង
មិនស្គាល់
២,០១៧
គីម ម្ញុង អែល
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ពោធិ៏សាត់
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
66
ឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម
សម្បទានរ៉ែ
១៤.៥០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
២,០០៨
មិនស្គាល់
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
១,២៦២
កោះកុង
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
97
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
កីឡដ្ឋាន
អូវើស៊ី ឌីវេឡុបម៉ិន(ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី ឯ.ក
១៦០
ចិន
មិនស្គាល់
April 2017
Chen Lie
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
67
កសិឧស្សាហកម្ម
សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
ក្រុមហ៊ុន តាន បៀន កំពង់ធំ អភិវឌ្ឍន៍ កៅស៊ូ
៤៩.៤០
វៀតណាម
មិនស្គាល់
២,០១១
ដួង ហ្វុក វៀត
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
កំពង់់ធំ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
68
ថាមពល
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ក្រុមហ៊ុនឆៃណាអ៊ីនណាន
២៥៥
ចិន
មិនស្គាល់
២,០០៨
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ពោធិ៍សាត់
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
69
កសិឧស្សាហកម្ម
សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
ក្រុមហ៊ុន បៀន​ ហៀក​ អ៊ិន​វេស​មេន
៤២.២០
វៀតណាម
មិនស្គាល់
២,០១០
យួន ហ្វុក កាញ់
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
កំពង់ធំ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
70
ថាមពល
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ក្រុមហ៊ុន អាឡិច ខបភើរេសិន
១១៩.១០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
២,០១៦
ឡាវ អៀវ ឆុង
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ព្រះសីហនុ, កោះកុង, កំពង់ស្ពឺ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
106
កសិឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
Cambodian Xing Can Shi Pin Co., Ltd
១១.២០
មិនស្គាល់
១៥៤
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កំពង់ស្ពឺ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
71
កសិឧស្សាហកម្ម
សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
៣០
វៀតណាម
មិនស្គាល់
២,០១៥
ដាង តាញ់ តាំ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
១,៤៣៧
ក្រចេះ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
72
គ្រឹះស្ថានលក់រាយ/ពាណិជ្ជកម្ម
អចលន​ទ្រព្យ
ក្រុមហ៊ុន យៀក ថៃ
១៦.៥០
ចិន
មិនស្គាល់
២,០១៥
លាវ ផឹង
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
២៩,៩០២
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
73
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ផែ
ក្រុមហ៊ុន កំពត ផត
១០០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
វិញ ហួរ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
កំពត
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
74
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ផ្លូវ
គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍នៃអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ
១៨.៨០
ភីលីពីន
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កំពត
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
75
កសិឧស្សាហកម្ម
សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.អ.ស៊ី.ខេ 2 អភិវឌ្ឍន៍ កៅស៊ូ
៥៩.៦០
វៀតណាម
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
យួន ដុយ លីញ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
១៤,៧៨០
កំពង់ធំ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
82
គ្រឹះស្ថានលក់រាយ/ពាណិជ្ជកម្ម
ទីក្រុងរណប
ក្រុមហ៊ុន អូវើស៊ី ខេមបូឌាន អុិនវេសមេន ខបភើរេសិន
២០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
លីម ណារី
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
៥,៨៨៤
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
76
ថាមពល
ថាមពលធ្យូងថ្ម
៨១៦.២០
វៀតណាម
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ឡាំ ដូ សុន
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ស្ទឺងត្រែង
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
77
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
អចលន​ទ្រព្យ
ក្រុមហ៊ុន កោះពស់ (ខេមបូឌា) អ៊ិនវេសមេនគ្រុប
៤៤០
រុស្សី
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
Adrew Halturin
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
78
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ខ្សែកាបអុបទិក
ក្រុមហ៊ុន តែលកូថេក អិលធីឌី
៤៨
ហុងកុង, កម្ពុជា
មិនស្គាល់
២,០១៦
គិត មេង
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
79
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
អាកាសយានដ្ឋាន
ក្រុមហ៊ុន អូវើស៊ី ខេមបូឌាន អុិនវេសមេន ខបភើរេសិន
១,៥០០
កម្ពុជា, ចិន
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
លីម ណារី
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
កណ្តាល, តាកែវ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
80
គ្រឹះស្ថានលក់រាយ/ពាណិជ្ជកម្ម
ទីក្រុងរណប
ក្រុមហ៊ុន អូវើស៊ី ខេមបូឌាន អុិនវេសមេន ខបភើរេសិន
២,៥០០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
លីម ណារី
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
81
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
អាកាសយានដ្ឋាន
ក្រុមហ៊ុន អង្គរ អុិនធើណេសិនណល អ៊ែរផត​ អុិនវេសមុិន (ខេមបូឌា) ឯ.ក
៨៨៨
ចិន
មិនស្គាល់
15 មិនា 2020
Lu Wei
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
សៀមរាប
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
84
គ្រឹះស្ថានលក់រាយ/ពាណិជ្ជកម្ម
ផ្សារទំនើប
ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង គ្រុប
៣០០
កម្ពុជា
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ហៀក ភាព
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
85
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ផែ
កំពង់ផែ ស្វយ័ត ក្រុង ព្រះ សីហនុ
៣៤.៨០
ជប៉ុន
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
លូ គឹមឈន់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
86
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ផែ
កំពង់ផែ ស្វយ័ត ក្រុង ព្រះ សីហនុ
៣៣.៧០
ជប៉ុន
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
លូ គឹមឈន់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
87
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ផែ
កំពង់ផែ ស្វយ័ត ក្រុង ព្រះ សីហនុ
៧៤.២០
ជប៉ុន
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
លូ គឹមឈន់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
88
គ្រឹះស្ថានលក់រាយ/ពាណិជ្ជកម្ម
ផ្សារទំនើប
ក្រុមហ៊ុន អុីអន ម៉ល (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
២០៥
ជប៉ុន
មិនស្គាល់
២,០១៣
Tsuboya Masayuki
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
89
គ្រឹះស្ថានលក់រាយ/ពាណិជ្ជកម្ម
ផ្សារទំនើប
ក្រុមហ៊ុន អុីអន ម៉ល (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
១២០
ជប៉ុន
មិនស្គាល់
២,០១៣
Tsuboya Masayuki
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
107
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
Cambodian A1 Steel Industry Co., Ltd
១៥.៩០
មិនស្គាល់
៣៧៤
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កំពង់ស្ពឺ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
90
គ្រឹះស្ថានលក់រាយ/ពាណិជ្ជកម្ម
ផ្សារទំនើប
ក្រុមហ៊ុន អុីអន ម៉ល (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
២៨៩.៦០
ជប៉ុន
មិនស្គាល់
២,០១៣
Tsuboya Masayuki
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
91
គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
១៣
កម្ពុជា
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ឆាយ សួន
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
92
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
អាកាសយានដ្ឋាន
Union Development Group (UDG)
៣៥០
ចិន
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
Xu Mingde
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
៣០,៥៨១
កោះកុង
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
93
គ្រឹះស្ថានលក់រាយ/ពាណិជ្ជកម្ម
អចលន​ទ្រព្យ
ក្រុមហ៊ុន អុីអន ម៉ល (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី ព្រីនស៍ រៀល អ៊ីស្ទេត (ខេមបូឌា) គ្រុប ឯ.ក
២,០០០
ចិន
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
Chen Zhi
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
94
គ្រឹះស្ថានលក់រាយ/ពាណិជ្ជកម្ម
អចលន​ទ្រព្យ
ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ ស៊ីប៊ីអរអ៊ី ខេមបុឌា
៧០
អាមេរិក
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
James Hodge
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនកំណត់ដោយភាគហ៊ុន
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
95
ទេសចរណ៍
សួនទឹក
អិលធីឌី អិល.វ៉ាយ.ភី គ្រុប
៤៤
កម្ពុជា
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
លី យ៉ុងផាត់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
96
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ផ្លូវហាយវេ
ឆាយណា រ៉ូដ អេន ប្រ៊ីជ ខបភើរេសិន (ខេមបូឌា)
២,០០០
ចិន
មិនស្គាល់
March 2019
Zhou Yong
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មបរទេស
មិនស្គាល់
សាខារបស់ក្រុមហ៊ុន មកពីប្រទេសចិន
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
108
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
Kicyn (Cambodia) Co., Ltd.
៦.៧០
មិនស្គាល់
2,947
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
តាកែវ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
98
គ្រឹះស្ថានលក់រាយ/ពាណិជ្ជកម្ម
អចលន​ទ្រព្យ
ក្រុមហ៊ុន ហ្រេ្គន​ ភ្នំពេញ អ៊ិនធើណេសិនណល ស៊ីធី ខូ អិលធីឌី
៦០០
កម្ពុជា, កូរ៉េខាងត្បូង
មិនស្គាល់
២,០០៦
លាង ឃុន
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
99
គ្រឹះស្ថានលក់រាយ/ពាណិជ្ជកម្ម
ផ្សារទំនើប
ក្រុមហ៊ុន ថៃ ប៊ុន រ៉ុង ធ្វីន ថៅអឺរ វើលដ៍ ត្រេដ សេនធ័រ ឯ.ក
២០០
កម្ពុជា
មិនស្គាល់
២,០១៧
ហ៊ាន ប៊ុនប៉េង, ថៃ ជាហួត
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
100
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
លូទឹក
ក្រុមហ៊ុន គូបូតា ខនស្រ្តាក់សិន
២១.៧០
ជប៉ុន
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
Kazuhito Sato
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មបរទេស
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
101
គ្រឹះស្ថានលក់រាយ/ពាណិជ្ជកម្ម
ផ្សារទំនើប
ក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប
៦០
កម្ពុជា
មិនស្គាល់
២,០១៨
ហ៊ាន ប៊ុនប៉េង, ថៃ ជាហួត
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
102
គ្រឹះស្ថានលក់រាយ/ពាណិជ្ជកម្ម
អចលន​ទ្រព្យ
ក្រុមហ៊ុន ថៃ ប៊ុន រ៉ុង ធ្វីន ថៅអឺរ វើលដ៍ ត្រេដ សេនធ័រ ឯ.ក
៣,០០០
កម្ពុជា, ចិន
មិនស្គាល់
២,០១៧
ខៀវ ម៉េងលី, ខៀវ សម្បត្តិ, Peng YIXING
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
103
ថាមពល
រោងចក្រ
Schneitec Alternative Co., Ltd
៨.៥០
មិនស្គាល់
៤៦
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
104
ថាមពល
រោងចក្រ
Xin Chenhui (Cambodia) Chemical Industry Co., Ltd
៩.១០
មិនស្គាល់
៧២
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កំពង់ស្ពឺ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
105
កសិឧស្សាហកម្ម
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ
Soma Farm (Cambodia) Co., Ltd
១១
មិនស្គាល់
៩២
មិនស្គាល់
Cham Krasna
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
តាកែវ
ទិន្នន័យផ្សេងទៀត
109
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
Flourish Garment (Cambodia) Co., Ltd
មិនស្គាល់
1,414
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កណ្តាល
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
110
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
Sunicorn (Cambodia) Apparal Co., Ltd
៥.៣០
មិនស្គាល់
2,944
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
111
ថាមពល
រោងចក្រ
Solar Long Pv-Tech (Cambodia)
៣០
មិនស្គាល់
៥០០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
112
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
WTX Leading Fashion Co., Ltd
មិនស្គាល់
១,០៦១
មិនស្គាល់
Shen Kelvin
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កណ្តាល
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
113
កសិឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
Hun Ty Real Estate Co., Ltd
១៧.២០
សហរដ្ឋអាមេរិច
៤៣០
មិនស្គាល់
Wang Antony
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
114
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
Kulara Water Co., Ltd
៥.៦០
បារាំង
១០៧
មិនស្គាល់
Anouchka Bee Forey, Forey Fernand Louis Frederic Bernard, Marcille Marie Rene Jacques
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ព្រះវិហារ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
115
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
Sun Pleasure (Cambodia) Co., Ltd
មិនស្គាល់
៦៤០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កណ្តាល
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
116
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
Hengwin (Cambodia) Garment Co., Ltd
៥.៤០
មិនស្គាល់
១,៦៤៨
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កណ្តាល
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
117
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
Cathaya Industry (Cambodia) Co., Ltd
៥.៥០
មិនស្គាល់
១,៦៤៧
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កំពង់ស្ពឺ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
118
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
Smart Tex Garment (Cambodia) Co., Ltd
៦.៥០
មិនស្គាល់
៣,៣៨០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កណ្តាល
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
119
ថាមពល
ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី
Schneitec Northern Co., Ltd
៣៣០
មិនស្គាល់
១៤០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
120
ថាមពល
ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី
Schneitec Western Co., Ltd
១១០
មិនស្គាល់
៧៧
មិនស្គាល់
Heng Socheat
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
បាត់ដំបង
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
121
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
EM Automobile Co., Ltd
១៦.៣០
មិនស្គាល់
៥១៥
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កោះកុង
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
122
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
R M A Automotive (Cambodia) Co., Ltd
២១
មិនស្គាល់
៤៤១
មិនស្គាល់
Chirstopher Gowen Manley, Ngorn Saing, Kevin Robert Whitcraft, Thomas Arthur Whitcraft, Vichit Ith
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ពោធិ៍សាត់
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
123
គ្រឹះស្ថានលក់រាយ/ពាណិជ្ជកម្ម
អចលន​ទ្រព្យ
Khalandale Co., Ltd
១០
មិនស្គាល់
៦៦៨
មិនស្គាល់
Ly Seanghong
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
124
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
Meko Intelligent (Cambodia) Co., Ltd
៣២
មិនស្គាល់
១,៨២៨
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
តាកែវ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
125
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
Cambodian Paw Shield Co., Ltd
៥.៥០
មិនស្គាល់
៤៩៥
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ព្រះសីហនុ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
126
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
B.E.C.I.S (Cambodia) Co., Ltd
៦.៧០
មិនស្គាល់
៨២
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ភ្នំពេញ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
128
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
K (Cambodia) Co., Ltd
៧.៣០
មិនស្គាល់
១៦៦
មិនស្គាល់
Huy Chea, Kiasrithanakorn Ben, Kiasrithanakorn Khanchai
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កំពង់ស្ពឺ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
129
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
Red Mars Garment (Cambodia) Co., Ltd
៥.៧០
មិនស្គាល់
១,៦៤៨
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កំពង់ស្ពឺ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
130
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
Xin Hongrui (Cambodia) Garment Co., Ltd
មិនស្គាល់
១,៨៤៧
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កំពង់ស្ពឺ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ
131
ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
រោងចក្រ
TMH Poultry Co., Ltd
៥.៧០
មិនស្គាល់
២២៦
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនមានព័ត៌មានទិន្នន័យ
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
កំពង់ស្ពឺ
ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ