គោលដៅទី៨ ការងារសមរម្យ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

គោលដៅអភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ទី​៨​ ដែល​ “​ធានា​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​និង​បរិ​យា​ប័ន្ន​ មានមុខ​របរ​ពេញលេញ​ និង​ផលិតភាព​ និង​មាន​ការងារ​សមរម្យ​ សម្រាប់​ប្រជាជន​គ្រប់​រូប​”​ មាន​ចំណុច​ដៅ​ទូទៅ​ចំនួន​១០​ និង​គោលដៅ​អនុវត្ត​ចំនួន​២​។​1

​ចំណុច​ដៅ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​គោលដៅ​ទី​៨​ មាន​ទំនាក់ទំនង​នឹង​កម្ពុជា​ច្រើន​ជាង​ចំណុច​ដៅ​ដទៃ​នៃ​គោលដៅ​នេះ​។​ ជាក់ស្តែង​ កម្ពុជា​បាន​សម្រេច​ កំណើន​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​សរុប​ ៧%​ ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​សម្រាប់​ប្រទេស​តិចតួច​ (​ចំណុច​ដៅ​ទី​៨.១)​ ដែល​កើនឡើង​៧,៣%​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨​។​2

​តាម​ពិត​ សូចនាករ​ ជាក់លាក់​សម្រាប់​ចំណុច​ដៅ​នេះ​ គឺ​សម្រាប់​កំណើន​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​សរុប​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់​មនុស្ស​ម្នាក់​។​ ប៉ុន្តែ​ទោះជា​ក្នុង​លក្ខ​ខ័​ណ្ឌ​នេះ​ ក៏​កម្ពុជា​ជាប់​ចំណាត់ថ្នាក់​ល្អ​គួរសម​ដែរ​។​ កំណើន​ប្រចាំឆ្នាំ​ ២០១៧​ សម្រាប់​មនុស្ស​ម្នាក់​នៅ​កម្ពុជា​គឺ​៥,៥%​។​ តួលេខ​នេះ​ គឺ​ប្រៀបធៀប​នឹង​ប្រទេស​តិចតួច​ គឺ​២,៥%​ និង​ជា​មធ្យម​៣,៩%​ សម្រាប់​ប្រទេស​ដែល​មាន​ចំណូល​មធ្យម​កម្រិត​ទាប​។​3

​ចំណុច​ដៅ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា​ និង​ការ​ច្នៃប្រឌិត​ (​ទី​ ៨.២​ និង​ ៨.៣)​ បង្ហាញ​បញ្ហា​ប្រឈម​មួយ​ចំនួន​។​ ជាក់ស្តែង​នៅ​ក្នុង​ ស​ន្ទ​ស្សន៍​ច្នៃប្រឌិត​សកល​ (Global​ Innovation​ Index)​ ឆ្នាំ​២០១៨​ កម្ពុជា​ទទួល​បាន​ចំណាត់​ថ្នាក់ទាប​គឺ​៩៨​ ក្នុង​ចំណោម​ ១២៦​ប្រទេស​។​4

​ផែ្ន​ក​ខ្លះ​នៃ​ចំណុច​ដៅ​មួយ​ចំនួន​ ត្រូវ​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ និង​ច្បាប់​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​រួច​ហើយ​ ដូច​ជា​៖

●​ ​មាត្រា​៣៦​ នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ ដែល​មាន​ល្បះ​មួយ​ថ្លែង​ថា​៖​ “​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ទាំង​ពីរ​ភេទ​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ឈ្នួល​ស្មើគ្នា​សម្រាប់​ការងារ​ដួច​គ្នា​”​។​5
●​ ​ច្បាប់​ការងារ​ កំណត់​អាយុ​អប្បបរមា​ សម្រាប់​ការងារ​ ដែល​ទទួល​បាន​ប្រាក់បៀវត្សរ៍​ ត្រឹម​១៥​ឆ្នាំ​ ហើយ​ដាក់​កំហិត​លើ​ពលកម្ម​ដោយ​បង្ខំ​។​6​ ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន​សម្រាប់​ចំណុច​ដៅ​ទី​៨.៧​។​
●​ ​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​បង្ក្រាប​អំពើ​ជួញដូរ​មនុស្ស​ និង​អំពើ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ផ្លូវភេទ​ គឺ​ទប់ស្កាត់​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស។7​ ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ចំណុច​ដៅ​ទី​៨.៧​។​

​ការ​ដាក់​បញ្ចូល​ចំណុច​ដៅ​មួយ​ក្នុង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ ឬ​ច្បាប់​មួយ​ មិន​មាន​ន័យ​ថា​ចំណុច​ដៅ​នោះ​ត្រូវ​ សម្រេច​បាន​នៅ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ជាក់ស្តែង​នោះ​ឡើយ​។​

​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពី​គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍​សហស្ស​វត្សរ៍​ ទៅ​ជា​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ទី​៨​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​


​មិន​មាន​គោលដៅ​មួយ​ណា​ នៃ​គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍​សហស្ស​វត្សរ៍​កម្ពុជា​ អាច​អនុវត្ត​បាន​ទេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​ សម្រាប់​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​។​ ទោះជា​យ៉ាងណា​ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ នឹង​អាច​កើនឡើង​តាម​រយៈ​ ការ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ​ និង​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​អប់រំ​ប្រសើរ​ឡើង​ សុខភាព​ និង​ចំណុច​ជា​ច្រើន​ទៀត​។​ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍​​សហស្ស​វត្សរ៍​ទី​៨​ ដែល​បង្កើត​ភាព​ជា​ដៃគូ​ជា​សកល​សម្រាប់​កិច្ច​អភិវឌ្ឍ​ ក៏​អាច​នាំ​មក​នូវ​សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​ខ្លាំង​ជាង​មុន​ ប៉ុន្តែ​កម្ពុជា​មិន​បាន​កំណត់​ចំណុច​ដៅ​សម្រាប់​គោលដៅ​នេះ​ទេ​។​8
​គោលដៅ​សហស្ស​វត្សរ៍​កម្ពុជា​ ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​ គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ទី​៨​ ជាងគេ​គឺ​៖

●​ ​គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍​​សហស្ស​វត្សរ៍​កម្ពុ​ជាទី​២​ (​អាច​ប្រៀបធៀប​បាន​ជាមួយនឹង​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​៨.៦)
●​ ​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​សហស្ស​វត្សរ៍​កម្ពុ​ជាទី​៣​ លើកកម្ពស់​សមភាព​យេ​ន​ឌ័​រ​ និង​ផ្តល់​សិទ្ធិ​អំណាច​ដល់​ស្ត្រី​។​

ក្នុង​គោលដៅ​នេះ​គឺ​មាន​ចំណុច​ដៅ​ច្រើន​សម្រាប់​ការងារ​ស្ត្រី​ដែល​ទទួល​បាន​ប្រាក់​កម្រៃ​ខ្ពស់​នៅ​ក្នុង​គ្រប់​វិស័យ​ទាំងអស់​ (​អាច​ប្រៀបធៀប​បាន​ជាមួយនឹង​គោលដៅ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​៨.៥)​ និង​បញ្ចប់​អំពើ​ហិង្សា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​យេ​ន​ឌ័​រ​ (​អាច​ប្រៀបធៀប​បាន​ជាមួយនឹង​គោលដៅ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​៨.៧)​។​ វឌ្ឍនភាព​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ ប៉ុន្តែ​គោលដៅ​ឆ្នាំ​២០១៥​ មិន​ត្រូវ​បាន​សម្រេច​។​

ការ​អនុវត្ត​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​សហស្ស​វត្សរ៍​កម្ពុ​ជាទី​៣​9

ល.រ.

សូចនាករ

ឯកតា

សមិទ្ធផល

២០០០

២០០៥

២០១០

២០១៥​ជាក់ស្តែង

២០១៥​គោលដៅ

ស្រី្តធ្វើការងារមានបៀវត្សរ៍ក្នុងគ្រប់វិស័យ

%

៤២,២

៥០

សមាមាត្រស្រ្តីធ្វើការមានបៀវត្សរ៍ ក្នុងវិស័យកសិកម្ម

%

៣៥,០ (១៩៩៨)

៥២,២

៥៣,០

៤៥,៧ (២០១៣)

៥០

សមាមាត្រស្រ្តីធ្វើការងារមានបៀវត្សរ៍ ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម

%

៤៤ (១៩៩៨)

៥៣,៣

៤៥,៤

៥០

សមាមាត្រស្រ្តីធ្វើការងារមានបៀវត្សរ៍ ក្នុងវិស័យសេវាកម្ម

%

២១,០​ (១៩៩៨)

២៧,០

២៧,៤

៣២,០ (២០១៣)

៥០

១៧

ចំនួនដងការការពារអំពើហិង្សាលើស្រ្តីភេទ បែងចែកតាមបញ្ហា

ចំនួនដង

ទិន្នន័យ​អំពី​សូ​ច​នករ​ឬ​ចំណុច​ដៅ​នៃ​ការ​បញ្ចប់​អំពើ​ហិង្សា​លើ​យេ​ន​ឌ័​រ​ មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ទេ​។​ ទោះជា​យ៉ាងណា​ ក្របខ័ណ្ឌ​សម្រាប់​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ តាម​រយៈ​៖

●​ ​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ទប់ស្កាត់​អំពើ​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​និង​ការ​ការពារ​ជន​រង​គ្រោះ​ ឆ្នាំ​២០០៥
●​ ​ផែនការ​សកម្មភាព​ជាតិ​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​អំពើ​ហិង្សា​ទៅ​លើ​ស្រី្ត​ឆ្នាំ​ ២០១៤-២០១៨

ឯកសារ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨​ ដែល​ដាក់​ចេញ​នូវ​ គោលដៅ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា​ បញ្ជាក់​ថា​ “​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ អំពើ​ហិង្សា​លើ​យេ​ន​ឌ័រ​ គឺជា​បញ្ហា​ប្រឈម​មួយ​ ហើយ​ការ​កត់សម្គាល់​ទិន្នន័យ​ ដែល​អាច​ជឿ​ទុកចិត្ត​បាន​ឲ្យ​ បាន​លឿន​ជា​ អាទិភាព​ចំបង​”​។​10

​ការ​ធ្វើ​មូល​ដ្ឋា​នី​យ​កម្ម​គោលដៅ​ទី​៨​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​


​គោលដៅ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា​ ត្រូវ​បាន​ដាក់​ចេញ​ជា​សារ​ធារ​ណៈ​ នៅ​ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៨​។​ ស្រប​ពេល​ដែល​ គោលដៅ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ទី​៨​ សាកល​ មាន​ចំណុច​ដៅ​១៧​ និង​សូចនាករ​១៧​ គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​កម្ពុ​ជាទី​៨​ មាន​ចំណុច​ដៅ​៥​ និង​សូចនាករ​១២​ (​សូម​មើល​តារាង​ខាងក្រោម​)​។​

ចំណុច​ដៅ​ជា​សាកល​ ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ប​ណ្ចូ​ល​ទៅ​ក្នុង​ គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា​ មាន​៖

៨.៤​ ពង្រឹង​ធនធាន​សាកល​ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ និង​ផលិតកម្ម​ ក៏​ដូច​ជា​ ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​កាត់​បន្ថយ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ភាព​រិច​រិល​នៃ​បរិស្ថាន​។

៤.៥ ​ការងារ​ដែល​ពេញលេញ​ និង​មាន​ផលិតភាព​ និង​ការងារ​សមរម្យ​សម្រាប់​ស្ត្រី​ និង​បុរស​គ្រប់​រូប​ បូក​រួម​ទាំង​ប្រជាជន​វ័យក្មេង​ និង​អ្នក​ដែល​មាន​ពិការ​ភាព​ និង​ផ្តល់​ជូន​នូវ​ប្រាក់បៀវត្សរ៍​ស្មើគ្នា​សម្រាប់​ការងារ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ដូច​គ្នា​។​

៨.៦​ បន្ត​កាត់​បន្ថយ​សមាមាត្រ​នៃ​យុវវ័យ​ដែល​គ្មាន​ការងារ​ធ្វើ​ មិន​ទទួល​បានការ​អប់រំ​ឬ​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​។

៨.៧​ ចាត់វិធានការ​ឲ្យ​បាន​រហ័ស​ និង​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​ដើម្បី​លុប​បំបាត់​ពលកម្ម​ដោយ​បង្ខំ​ ទាសភាព​សម័យ​ទំនើប​ ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​ និង​ពលកម្ម​កុមារ​៨.៨​ ការពារ​សិទ្ធិ​ពលកម្ម​ និង​លើកកម្ពស់​បរិស្ថាន​ការងារ​ ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​គ្រប់​គ្នា​។

៨.៨​ ការពារសិទ្ធិពលកម្ម និងលើកកម្ពស់បរិស្ថានការងារ ដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់គ្រប់គ្នា។

៨.១០​ ពង្រឹង​សម្ថ​ភាព​របស់​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុងស្រុក​ ដើម្បី​លើកទឹកចិត្ត​នឹង​ពង្រីក​លទ្ធភាព​ប្រើប្រាស់​ធនាគារ​ ធានា​រ៉ាប់រង​ និង​សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​គ្រប់​គ្នា​។​

​តារាង​ខាងក្រោម​បង្ហាញ​ពី​ ចំណុច​ដៅ​ និង​សូចនាករ​ ដែល​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង​ គោលដៅ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​កម្ពុ​ជាទី​៨​។​ វា​ទាក់ទង​យ៉ាង​ខ្លាំង​ទៅ​នឹង​ ការ​គាំទ្រ​ការ​កើនឡើង​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ ជំនួញ​ និង​ពាណិជ្ជកម្ម​។​

ចំណុច​ដៅ​ និង​សូចនាករ​ សម្រាប់​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​កម្ពុ​ជាទី​៨៖11

ចំណុចដៅ

សូចនាករ

២០១៩

២០២០

២០២៥

២០៣០

៨.១ ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ស្ថេ​រ​ភាព​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់​មនុស្ស​ម្នាក់​ឲ្យ​ស្រប​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ជាតិ​ ជា​ពិសេស​កំណើន​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​សរុប​ប្រចាំឆ្នាំ​យ៉ាងតិច​ ៧%​ នៅ​កម្ពុជា​។​

៨.១.១

​អា​ត្រា​កំណើន​ប្រចាំឆ្នាំ​នៃ​ផ​លិ​ផល​ក្នុងស្រុក​សរុប​ពិត​ សម្រាប់​មនុស្ស​ម្នាក់​

៨.២សម្រេច​ឲ្យ​បាន​ផលិតភាព​សេដ្ឋកិច្ច​កម្រិត​ខ្ពស់​ជាង​មុន​តាម​រយៈ​ ការ​ធ្វើ​ពិ​ពិត​កម្ម​ការ​បង្កើន​កម្រិត​បច្ចេកវិទ្យា ​និង​នវានុវត្តន៍​ រួម​ទាំង​តាម​រយៈ​ការ​ផ្តោត​ការ​យកចិត្តទុកដាក់​លើ​តម្លៃបន្ថែម​ខ្ពស់​ និង​វិស័យ​នានា​ដែល​ផ្តល់​ការងារ​ធ្វើ​ច្រើន​។​
៨.២.២ អត្រាកំណើន​នៃ​ការ​ចុះបញ្ជី​ពាណិជ​កម្ម​ ការ​ចុះបញ្ជី​ម៉ាក​ ការ​ចេញ​វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់​ប្រភព​ដើម​ទំនិញ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តកម្ម

 

 

 

 

៨.២.២.១ អត្រាកំណើន​នៃ​ការ​ចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​ ដោយ​ស្វ័យប្រវត្ត​កម្ម

១៨៣,៣២១៨៤,៨៩១៩២,៧៣២០០,៥៨

៨.២.២.២ អត្រាកំណើន​នៃ​ការ​ចុះបញ្ជី​ម៉ាក​ ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តកម្ម​

១៨៩,៥៩១៨៩,៣២១៨៨,០១១៨៦,៧០

៨.២.២.៣ អត្រាកំណើន​នៃ​ការ​ចុះ​វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់​ប្រភព​ដើម​ទំនិញ​ ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តកម្ម

២២២,៨៩២២៨,៦៤២៥៧,៤៣២៨៦,២២

៨.២.៣ ការ​កែ​ច្នៃ​ឬ​អភិវឌ្ឍ​ផលិតផល​ ទាំង​ទំនិញ​ និង​សេវាកម្ម​ឲ្យ​អស់​សក្តានុពល​តាម​ទស្សនាទាន​នៃ​ការ​ជំរុញ​ចលនា​ ភូមិ​១​ ផលិតផល​១

    
៨.២.៣.១ ចំនួន​ប្រភេទ​ផលិតផល​ទំនិញ ​និង​សេវាកម្ម​ ដែល​បាន​កែ​ច្នៃ​ឬ​អភិវឌ្ឍ​ និង​បាន​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​ចលនា​ភូមិ​១​ ផលិតផល​១១២៥១៧៥៣០០៥០០

៨.២.៣.២ ចំនួន​ប្រភេទ​ផលិតផល​ទំនិញ​ និង​សេវាកម្ម​ ដែល​បាន​កែ​ច្នៃ​ឬ​អភិវឌ្ឍ​ហើយ​ត្រូវ​បាន​លើកកម្ពស់​ស្តង់ដា​តាម​ទស្សនាទាន​ ភូមិ​១​ ផលិតផល​១​ ពី​កម្រិត​ទាប​ទៅ​ខ្ពស់

៥០៧៥២០០៣៥០
៨.៣ លើកកម្ពស់​គោលនយោបាយ​តម្រង់​ទិស​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ដែល​គាំទ្រ​សកម្មភាព​ផលិតកម្ម​ បង្កើត​ការងារ​សមរម្យ​ សហគ្រិនភាព​ ការ​ច្នៃប្រឌិត​ និង​ន​វា​នុ​រត្តន៍ និង​លើក​ទឺ​ក​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចុះបញ្ជី​ជា​ផ្លូវការ​ និង​កំណើន​ សហគ្រាស​មីក្រូ​តូច​ និង​ម​ធ្យុ​ម​ រួម​ទាំង​ តាម​រយៈ​ការ​ទទួល​បាន​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​

៨.៣.១ អត្រាកំណើន​នៃ​ចំនួន​ក្រុមហ៊ុន​ចុះបញ្ជី​ជា​សមាជិក​សភាពាណិជ្ជកម្ម​

 

 

 

 

៨.៩ ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០៣០​ បង្កើត ​និង​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​ សម្រាប់​លើកកម្ពស់​ទេសចរណ៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ ដែល​បង្កើត​ការងារ ​និង​លើកកម្ពស់​វប្បធម៌​និង​ផលិតផល​ក្ន​ង​ស្រុក​។​

៨.៩.១ អត្រា​នៃ​កា​រួមចំណែក​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ ទោ​ក្នុង​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​សរុប​

១៣,០

១៣,៥

១៣

១៣,៥

៨.៩.២ សមាមាត្រ​នៃ​ចំនួន​កម្មករនិយោជិត​ធ្វើការ​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ និង​ចំនួន​អ្នកធ្វើការ​សរុប​

៧,០

៧,៥

៨,០

១១,០

៨.a បង្កើន​ហិរញ្ញប្បទាន​សម្រាប់​គាំទ្រ​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ រួម​ទាំង​តាម​រយៈ​ក្របខ័ណ្ឌ​លើកកម្ពស់​ការ​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​សម្រាប់​ជំ​នូ​យ​បច្ចេកទេស​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម។​

៨.a.១ ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិការ​សម្រាប់​រិ​ស័​យ​ពាណិជ្ជកម្ម​ ដែល​ប្តេជ្ញា​ផ្តល់​ដល់​កម្ពុជា

០,០១៥

០,០១៤

០,០១០

០,០០៨

ចំណាំ​៖​ គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រក​ដោយ​ចីរភាព​ទី​៨​មាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​គោលដៅ​ដទៃ​ទៀត​ដូច​ជា​ គោលដៅ​ទី​៤​ ជាក់ស្តែង​ ភាព​រីក​ចម្រើន​ក្នុង​វិស័យ​ អប់រំ​ ការ​ស្រាវជ្រាវ ​និង​ការ​ច្នៃប្រឌិត​អាច​នាំ​ឱ្យ​មាន​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​និង​កំណើន​ការងារ​។​

​មធ្យោបាយ​នៃ​ការ​អនុវត្ត​គោលដៅ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ទី​៨​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​


គោលដៅ​ប្រក​ដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា​ រួម​ប​ញ្ជូ​ល​គោលដៅ​អនុវត្ត​ ៨a​ “​បង្កើន​ហិរញ្ញប្បទាន​សម្រាប់​គាំទ្រ​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ រួម​ទាំង​តាម​រយៈ​ក្របខ័ណ្ឌ​លើកកម្ពស់​ការ​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​សម្រាប់​ជំ​នូ​យ​បច្ចេកទេស​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម​”​។​ សូចនាករ​សម្រាប់​គោលដៅ​អនុវត្ត​នេះ​គឺ​ ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិការ​សម្រាប់​រិ​ស័​យ​ពាណិជ្ជកម្ម​ ដែល​ប្តេជ្ញា​ផ្តល់​ដល់​កម្ពុជា​ ដែល​ត្រូវ​បាន​វាស់វែង​ដោយ​ ការ​ផ្តល់​ជំនួយ​ផ្លូវការ​សរុប​ ដល់​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​បើ​ប្រៀបធៀប​ទៅ​នឹង​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​សរុប​ប្រចាំឆ្នាំ​។​12​ ចំនួន​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ ឆ្នាំ​២០១៦​ គឺ​០,០១៨%​។​ គោលដៅ​ដែល​ចង់បាន​គឺ​ ០,០១៤%​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១០​ ០,០១០%​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​ ២០២៥​ និង​ ០,០០៨%​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​ ២០៣០​។​13 តួលេខ​នេះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា​ជា​ប្រចាំឆ្នាំ​ដោយ​ ក្រុមប្រឹក្សា​ស្ដារ​នីតិសម្បទា​និង​កម្ពុជា​ និង​ក្រុមប្រឹក្សា​កម្ពុជា​។​14

រដ្ឋាភិបាល​បាន​និយាយ​ថា​ “​ការ​ដាក់​បញ្ចូល​គោលដៅ​ប្រក​ដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា​ ទៅ​ក្នុង​ផែនការ​គោលនយោបាយ​ និង​ធនធាន​នៅ​កម្ពុជា​ តម្រូវ​ឲ្យ​មានការ​ដាក់​បញ្ចូល​ក្របខ័ណ្ឌ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​គោលនយោបាយ​បច្ចុប្បន្ន​ និង​ការ​រៀបចំ​រដ្ឋបាល​។​15​ ជាក់ស្តែង​ រដ្ឋាភិបាល​បាន​និង​កំពុងធ្វើការ​ដើម្បី​បញ្ចូល​ក្រប​ខណ្ឌ​អភិវឌ្ឍ​ប្រក​ដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា​ ទៅ​ក្នុង​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៩-២០៣០​16​ និង​ទៅ​ក្នុង​ដំណើរការ​រៀបចំ​ថវិកា​របស់​រដ្ឋ​។​

​ការ​រៀបចំ​ថវិកា​សម្រាប់​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រក​ដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា​ គឺជា​បញ្ហា​ប្រឈម​ធំ​មួយ​ ជា​ពិសេស​ នៅ​ពេល​ដែល​បទ​ពិសោធន៍​របស់​កម្ពុជា​ជាមួយនឹង​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រក​ដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា​ បាន​បង្ហាញ​ពី​ផលវិបាក​ក្នុង​ការ​ព្យាយាម​ការ​ចំណាយ​ដែល​ត្រឹមត្រូវ​ លើ​វិស័យ​នានា​សម្រាប់​រយៈពេល​ពេល​យូរ​។​

​កម្មវិធី​ប្រក​បដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា​ នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ក្នុង​ការ​ជម្រុញ​ឆ្លងកាត់​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​នោះ​ទេ​៖​ រដ្ឋាភិបាល​បាន​និយាយ​ថា​ “…​ចំណាត់ថ្នាក់​និង​ការ​តម្រឹម​គោលដៅ​ខ្លះៗ​ ហើយ​ភាគច្រើន​ គោលដៅ​និង​មិន​អាច​ជៀស​បាន​ ហើយ​ចាំបាច់​…”17​ វា​នឹង​លើកយក​កិច្ច​ការងារ​ដែល​មិន​ទាន់​សម្រេច​បាន​នៅ​ក្នុង​គោលដៅ​សហស្ស​តរ៍​ (​ចំណុច​ដៅ​ដែល​មិន​អាច​សម្រេច​បាន​)​ សម​គ្នា​រវាង​ គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រក​ដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា​ និង​គោលបំណង​ជាតិ​ថ្មី​ដែល​មាន​ស្រាប់​និង​គោលនយោបាយ​និង​គោលនយោបាយ​ដែល​ជំរុញ​ឱ្យ​មាន​វឌ្ឍនភាព​ក្នុង​របៀបវារៈ​ទាំងអស់​របស់​ គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រក​ដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា​។​

​បញ្ហា​ប្រឈម​ធំៗ​ទាក់ទង​នឹង​ធនធាន​នឹង​កើត​មាន​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រក​ដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា​។​ ដូច​គ្នា​នេះ​ដែរ​ ការ​អនុវត្ត​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​ចំណុច​ដៅ​ និង​តម្រូវ​ឲ្យ​មានការ​ពង្រីក​ការ​វិនិយោគ​និង​ធនធាន​។​ ម្យ៉ាងវិញទៀត​ ខណៈ​ភាព​ជោគជ័យ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​កម្ពុជា​បោះ​ជំ​ហ៊ាន​ទៅ​រក​ការ​ចាក​ចេញពី​ប្រទេស​អភិវឌ្ឍ​តិចតួច​ លំហូរ​នៃ​ជំនួយ​ថវិកា​ ដែល​ជា​ផ្នែក​មួយ​ដ៏​សំខាន់​នៃ​ថវិកា​ និង​ត្រូវ​កាត់​បន្ថយ​។​

​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ទី​៨​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​


​ទំនួល​ខុស​ត្រូវជា​ទូទៅ​ របស់​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​និង​វាយតម្លៃ​ថា្ន​ក់​ជាតិ​ ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ ក្រសួងផែនការ​។​ ក្រសួង​នេះ​នឹង​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​ និង​ផ្តល់​នូវ​របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ​និង​រៀប​រាល់​ប្រាំ​ឆ្នាំ​ម្តង​។​18

​ភ្នាក់ងារ​ឬ​ប្រភព​ នៃ​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​សូចនា​ការ​នៃ​ គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​កម្ពុ​ជាទី​៨​ មាន​៖​

៨.១.១​ ក្រសួង​និង​ភ្នាក់ងារ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ ក្រសួងផែនការ​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​
៨.២.២​ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ឬ​ទិន្នន័យ​រដ្ឋបាល​នៃ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​
៨.២.៣​ គណកម្មការ​ជាតិ​សម្រាប់​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ភូមិ​មួយ​ ផលិតផល​មួយ​ និង​ក្រសួង​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​នានា​ ឬ​ទិន្នន័យ​រដ្ឋបាល​នៃ​គណកម្មការ​ជាតិ​សម្រាប់​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ភូមិ​មួយ​ ផលិតផល​មួយ​
៨.៣.១​ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ឬ​ទិន្នន័យ​រដ្ឋបាល​នៃ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​
៨.៩.១​ ក្រសួងទេសចរណ៍​ ឬ​ការ​ស្ទង់​មតិ​អ្នកទេសចរ​
៨.a.១​ ក្រុមប្រឹក្សា​ស្ដារ​នីតិសម្បទា​និង​កម្ពុជា​ /​ មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ជំនួយ​ផ្លូវការ​
​របស់​កម្ពុជា​

​សមត្ថភាព​និង​ប្រព័ន្ធ​ទិន្នន័យ​នៃ​ភា្ន​ក់​ងារ​ដែល​មាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងអស់​ និង​ត្រូវ​បាន​ពង្រឹង​តាម​រយៈ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជាតិ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ស្ថិតិ​។​

​សូចនា​ការ​មួយ​ចំនួន​នឹង​ស្រួល​រាយការណ៍​ ដោយសារ​ក្រប​ខណ្ឌ​នៃ​ការ​វាស់វែង​របស់​ពួក​វា​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​យ៉ាង​ល្អ​ និង​មាន​រួច​ជា​ស្រេច​ហើយ​ អា​ត្រា​កំណើន​នៃ​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​សរុប​ ជា​ឧទាហរណ៍​ដ៏​ល្អ​មួយ​។​ ការ​វាស់វែង​សូចនាករ​ផ្សេងៗ​ នឹង​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ ការងារ​ ឧទាហរណ៍​ ចំនួន​នៃ​ទំនិញ​ និង​សេវាកម្ម​ដែល​បាន​ដំណើរការ​ ឬ​បង្កើត​ដោយ​មាន​លក្ខណៈ​ស្តង់ដារ​ ភូមិ​មួយ​ផលិតផល​មួយ​។​

​ប្រធានបទទាក់ទង

 

ឯកសារយោង

 1. 1. ​វេទិការ​ចំណេះដឹង​ស្តី​ពី​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ ឆ្នាំ​២០១៨​។​”​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ទី​៨“​។​ចូល​អាន​ថ្ងៃ​ទី​០៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៩​។​
 2. 2. ​ធនាគារ​អាស៊ី​ ឆ្នាំ​២០១៩​។​ “ទស្សនៈ​អាស៊ី​ ឆ្នាំ​២០១៩“​។​ ចូល​អាន​ ថ្ងៃ​ទី​០៦​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៩
 3. 3. ​ទិន្នន័យ​ធនាគារពិភពលោក​ ឆ្នាំ​២០១៩​។​ “កំណើន​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​សរុប​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់​មនុស្ស​ម្នាក់​ (​ភាគរយ​ប្រចាំឆ្នាំ​)“​។​ ចូល​អាន​ថ្ងៃ​ទី​០៦​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៩​។​
 4. 4. ​សាកលវិទ្យាល័យ​ Cornell​ សាលា​ពាណិជ្ជកម្ម​ INSEAD​ និង​ អង្គការ​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​ពិភពលោក​ ឆ្នាំ​២០១៨​។​ “ស​ន្ទ​ស្សន៍​ច្នៃប្រឌិត​សកល​ ឆ្នាំ​២០១៨​”។​ ចូល​អាន​ថ្ងៃ​ទី​០៦​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៩
 5. 5. ​”រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ឆ្នាំ​១៩៩៣​“។​ ចូល​អាន​ថ្ងៃ​ទី​០៦​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៩
 6. 6. ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ឆ្នាំ​១៩៩៧​។​ “ច្បាប់​ការងារ“​។​ ចូល​អាន​ថ្ងៃ​ទី​០៧​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៩
 7. 7. ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ឆ្នាំ​២០០៨​។​ ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​បង្ក្រាប​អំពើ​ជួញដូរ​មនុស្ស​ និង​អំពើ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ផ្លូវភេទ​។​ ចូល​អាន​ថ្ងៃ​ទី​០៧​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៩
 8. 8. ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ឆ្នាំ​២០១៨​។​ “​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍សហស្ស​វត្សរ៍​កម្ពុជា​”​។​ ចូល​អាន​ថ្ងៃ​ទី​១៥​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៩
 9. 9. ​ដូច​ឯកសារយោង​ខាងលើ​
 10. 10. ​ដូច​ឯកសារយោង​ខាងលើ​
 11. 11. ​ព្រះ​វា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​ ឆ្នាំ​២០១៨​ “​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា​”​។​ ចូល​អាន​ថ្ងៃ​ទី​១៦​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៩
 12. 12. ​ព្រះ​វា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​ ឆ្នាំ​២០១៨​។​ “​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រក​ដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា​”​។​ ចូល​អាន​ថ្ងៃ​ទី​១៦​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៩​។​
 13. 13. ​ដូច​ឯកសារយោង​ខាងលើ​
 14. 14. ​ដូច​ឯកសារយោង​ខាងលើ​
 15. 15. ​ដូច​ឯកសារយោង​ខាងលើ​
 16. 16. ​ប៉ុ​ច​ សុវណ្ណ​ឌី​ ឆ្នាំ​២០១៧​។​ “SDG​ Localisation​ into​ Cambodian​ Context​ Progress,​ M&E​ Framework​ and​ Next​ Step”​។​ ចូល​អាន​ថ្ងៃ​ទី​០៧​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៩​។​
 17. 17. ​ ព្រះ​វា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​ ឆ្នាំ​២០១៨​។​ “​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រក​ដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា​”​។​ចូល​អាន​ថ្ងៃ​ទី​១៦​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៩​។​
 18. 18. ដូចឯកសារយោងខាងលើ
ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

htrLH
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!