• Georelief
  • Hillshade
  • Landsat

សញ្ញាផែនទី


តម្លៃ និងតំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា

សំណុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកព័ត៌មានអំពីអ្នកកាន់កាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអគ្គិសនី តំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនី និងតម្លៃ។ ព័ត៌មានអំពីអ្នកកាន់កាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងតំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនីត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ខណៈតម្លៃអគ្គិសនីគឺនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤។ ទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលពីគេហទំព័រអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា នៅក្នុងទម្រង់ជា PDF ហើយវាត្រូវបានរៀបចំទៅជាទម្រង់ផ្សេងៗទៀតដែលអាចប្រើប្រាស់បាន ដូចជា csv, geojson, kml, និង shp។

License: CC-BY-SA-4.0

  • សរុបតម្លៃអគ្គិសនីសំរាប់តង់ស្យុងទាបមានក្នុងបញ្ជី៖៤១
លេខសម្គាស់
លេខអាជ្ញាប័ណ្ណ
ឈ្មោះអ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណ
រាជធានី/ខេត្ត
តម្លៃនៅខែមករា (រៀល)
តម្លៃនៅខែកុម្ភៈ រៀល)
តម្លៃនៅខែមិនា (រៀល)
តម្លៃនៅខែមេសា (រៀល)
តម្លៃនៅខែឧសភា (រៀល)
តម្លៃនៅខែមិថុនា (រៀល)
តម្លៃនៅខែកក្កដា (រៀល)
តម្លៃនៅខែសីហា (រៀល)
តម្លៃនៅខែកញ្ញា (រៀល)
តម្លៃនៅខែតុលា (រៀល)
តម្លៃនៅខែវិច្ឆិការ (រៀល)
តម្លៃនៅខែធ្នូរ (រៀល)
ឯកសារយោង
001-001
០០១​ ឯអ
ភ្នំពេញ
កណ្តាល
៨២០
៨២០
៨២០
៨២០
៨២០
៨២០
៨២០
៨២០
៨២០
៨២០
៨២០
៨២០
002-014
០១៤​ ឯអ
ភ្នំពេញ
កណ្តាល
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
003-050
០៥០ ឯអ
ភ្នំពេញ
៨២០
៨២០
៨២០
៨២០
៨២០
៨២០
៨២០
៨២០
៨២០
៨២០
៨២០
៨២០
004-053
០៥៣ ឯអ
កណ្តាល
1,150
1,150
1,150
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
005-058
០៥៨​ ឯអ
កណ្តាល
1,200
1,200
1,200
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
006-061
០៦១​ ឯអ
កណ្តាល
1,150
1,150
1,150
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
007-062
០៦២​ ឯអ
កណ្តាល
3,100
3,100
3,100
3,100
3,100
3,100
1,300
1,300
1,200
1,200
1,100
1,100
008-066
០៦៦​ ឯអ
ភ្នំពេញ
កណ្តាល
1,150
1,150
1,150
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
009-071
០៧១​ ឯអ
កណ្តាល
៧៥០
៧៥០
៧៥០
៧៥០
៧៥០
៧៥០
៧៥០
៧៥០
៧៥០
៧៥០
៧៥០
៧៥០
010-076
០៧៦​ ឯអ
កណ្តាល
កំពង់ស្ពឺ
1,200
1,200
1,200
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
011-086
០៨៦ ឯអ
កណ្តាល
៩០០
៩០០
៩០០
៩០០
៩០០
៩០០
៩០០
៩០០
៩០០
៩០០
៩០០
៩០០
012-090
០៩០​ ឯអ
ភ្នំពេញ
កណ្តាល
1,100
1,100
1,100
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
013-099
០៩៩​ ឯអ
កណ្តាល
កំពង់ស្ពឺ
1,200
1,200
1,200
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
014-101
១០១​ ឯអ
តាកែវ
កណ្តាល
កំពង់ស្ពឺ
1,200
1,200
1,200
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
015-103
១០៣​ ឯអ
ភ្នំពេញ
1,150
1,150
1,150
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
016-137
១៣៧​ ឯអ
កណ្តាល
កំពង់ស្ពឺ
1,200
1,200
1,200
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
017-138
១៣៨​ ឯអ
ភ្នំពេញ
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
018-143
១៤៣​ ឯអ
កណ្តាល
3,400
3,100
3,100
3,100
3,100
3,100
3,100
3,100
3,100
3,100
3,100
3,100
019-144
១៤៤​ ឯអ
កណ្តាល
1,200
1,200
1,200
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
020-151
១៥១​ ឯអ
កណ្តាល
1,100
1,100
1,100
៩៥០
៩៥០
៩៥០
៩៥០
៩៥០
៩៥០
៩៥០
៩៥០
៩៥០
021-153
១៥៣​ ឯអ
កណ្តាល
1,200
1,200
1,200
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
022-156
១៥៦​ ឯអ
កំពង់ស្ពឺ
1,200
1,200
1,200
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
023-176
១៧៦​ ឯអ
ភ្នំពេញ
កណ្តាល
1,100
1,100
1,100
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
024-215
២១៥​ ឯអ
ភ្នំពេញ
មិនអាចអនុវត្តបាន
មិនអាចអនុវត្តបាន
មិនអាចអនុវត្តបាន
មិនអាចអនុវត្តបាន
មិនអាចអនុវត្តបាន
មិនអាចអនុវត្តបាន
មិនអាចអនុវត្តបាន
មិនអាចអនុវត្តបាន
មិនអាចអនុវត្តបាន
មិនអាចអនុវត្តបាន
មិនអាចអនុវត្តបាន
មិនអាចអនុវត្តបាន
025-219
២១៩​ ឯអ
កណ្តាល
កំពង់ស្ពឺ
1,200
1,200
1,200
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
026-222
២២២​ ឯអ
ភ្នំពេញ
1,100
1,100
1,100
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
027-223
២២៣​ ឯអ
កណ្តាល
1,200
1,200
1,200
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
028-224
២២៤​ ឯអ
តាកែវ
កណ្តាល
កំពង់ស្ពឺ
1,200
1,200
1,200
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
029-243
២៤៣​ ឯអ
ភ្នំពេញ
កណ្តាល
1,200
1,200
1,200
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
030-261
២៦១​ ឯអ
ភ្នំពេញ
កណ្តាល
1,150
1,150
1,150
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
031-264
២៦៤ ឯអ
កណ្តាល
1,150
1,150
1,150
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
032-266
២៦៦​ ឯអ
កណ្តាល
1,200
1,200
1,200
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
033-278
២៧៨ ឯអ
កណ្តាល
កំពង់ស្ពឺ
1,200
1,200
1,200
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
034-325
៣២៥​ ឯអ
ភ្នំពេញ
៨៨០
៨៨០
៨៨០
៨៨០
៨៨០
៨៨០
៨៨០
៨៨០
៨៨០
៨៨០
៨៨០
៨៨០
035-377
៣៧៧​ ឯអ
ភ្នំពេញ
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
036-378
៣៧៨​ ឯអ
ភ្នំពេញ
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
037-381
៣៨១​ ឯអ
កណ្តាល
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
038-386
៣៨៦ ឯអ
កំពង់ស្ពឺ
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
039-390
៣៩០​ ឯអ
ភ្នំពេញ
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
040-411
៤១១​ ឯអ
កណ្តាល
កំពង់ស្ពឺ
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
041-415
៤១៥​ ឯអ
កណ្តាល
កំំពង់ឆ្នាំង
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន