ព័ត៌មាន​

គម្រោង​វិនិយោគ​ថ្មី​ចំនួន ៣ ដែល​មាន​តម្លៃ ១៦,៥ លាន​ដុល្លារ​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន ៣ ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់សរុប ១៦,៥ លានដុល្លារនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងរាជធានីភ្នំពេញ។ ...

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3xlDWGB

CDC បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគជប៉ុនចំនួន ១៤៩ គិតត្រឹមខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគជប៉ុនចំនួន ១៤៩ ដែលមានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ ២,៩ ពាន់លានដុល្លារ គិតត្រឹមខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២។ ...

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3d3M1sD

CDC អនុម័តគម្រោងថ្មីចំនួន ៤ ដែលមានតម្លៃជាង ១០០ លានដុល្លារ

ប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តទាក់ទាញការវិនិយោគធំៗ ដោយការវិនិយោគចុងក្រោយបង្អស់គឺការវិនិយោគចំនួនបួនដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ CDC ដែលមានតម្លៃជាង ១០០ លានដុល្លារ។ ...

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3PGZSmo

រាជធានី​ភ្នំពេញ​ទាក់ទាញ​គម្រោង​សាងសង់​ចំនួន​១.០០០​គម្រោង​ដែល​មាន​តម្លៃ​ជាង​២,២៦​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​

មកទល់ពេលនេះ រាជធានីភ្នំពេញបានទាក់ទាញគម្រោងវិនិយោគថ្មីប្រមាណ ១,០០០ គម្រោង ដែលគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីសំណង់ ៤,៦៣ លានម៉ែត្រការ៉េ ដែលមានទុនវិនិយោគជាង ២,២៦ ពាន់លានដុល្លារ។ ...

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3mw6xDl

គម្រោង​វិនិយោគ​ចំនួន​បួន​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាន​តម្លៃ​ជាង ៨ លាន​ដុល្លារ​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​ដោយ CDC

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន ៤ ដែលមានដើមទុនសរុប ៨,៤ លានដុល្លារ។ ...

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3wQFs3F

CDC អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគ​ចំនួន​ពីរ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ជាង​៦​លាន​ដុល្លារ

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន ២ ដែលមានដើមទុនសរុប ៦,១ លានដុល្លារនៅខេត្តតាកែវ និងកំពង់ស្ពឺ។ ...

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3LwNhzC

គម្រោង​វិនិយោគ​ជិត ១៤​លាន​ដុល្លារ​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​ដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាដោយ​បង្កើត​ការងារ​បាន​ជិត ៣០០០​កន្លែង

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន ៤ ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់សរុប ១៣,៩ លានដុល្លារ។ ...

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3l5UsEd

CDC អនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន ៦ ដែលមានទុនវិនិយោគជាង ១៥០លានដុល្លារ

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន ៦ ដែលមានទុនវិនិយោគសរុបជាង ១៥០ លានដុល្លារ។ ...

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3LOvfJX

កម្ពុជា​អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគ​ទ្រព្យសកម្មថេរ​ដែល​មាន​តម្លៃ ២,៤៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​រយៈពេល ៤ ខែ

កម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគលើទ្រព្យសកម្មថេរចំនួន ៥២ ដែលមានតម្លៃ ២,៤៦ ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល ៤ ខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២២ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) កាលពីថ្ងៃអង្គារ។ ...

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/37g4FdY

គម្រោងវិនិយោគចំនួន ៣ ដែលមានទឹកប្រាក់ជិត ២០ លានដុល្លារ ត្រូវបានអនុម័តដោយ CDC

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានឲ្យដឹងថា ខ្លួនបានចេញវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន ៣ ដែលមានទឹកប្រាក់ជិត ២០លានដុល្លារ។ ...

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3OJ1wnI

កម្ពុជា​អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគ​ថ្មី​ចំនួន ៩ ដែល​មាន​ទុន​វិនិយោគ​ជាង ៤៣ លាន​ដុល្លារ

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) នៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ បានប្រកាសគម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន៩ ដែលត្រូវបានអនុម័ត។ គម្រោង​វិនិយោគ​ទាំង ៩ មាន​ទុន​វិនិយោគ​ជាង ៤៣ លាន​ដុល្លារ និង​អាច​បង្កើត​ការងារ​បាន​ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់។ ...

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3HZIHZf

សំណើវិនិយោគឧស្សាហកម្មថ្មីបានចុះបញ្ជីហើយ

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង​នវានុវត្តន៍ បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគឧស្សាហកម្មថ្មីសរុបចំនួន ១២៤ នៅចន្លោះខែមករា និងកញ្ញាឆ្នាំនេះ ដែលនាំឲ្យរោងចក្រវិនិយោគសកម្មសរុបមានចំនួន ១.៨៤៣។ ...

ជា​ វណ្ណ​យុទ្ធ​
https://bit.ly/3vqP2YO

CDC អនុម័តគម្រោងវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់ ៣,៣ ពាន់លានដុល្លារក្នុងដើមខែដំបូងត្រីមាសទី៣

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគសរុបចំនួន ១៣៤ គម្រោង ដែលមានទុនវិនិយោគសរុបចំនួន ៣,៣ ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេលពីខែមករាដល់ខែកញ្ញា។ ...

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3aIO6FE

គម្រោង​វិនិយោគ​ចំនួន​ ៧៥​ ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​ក្នុង​រយៈពេល​ ៨​ ខែ​ដំបូង​ក្នុងឆ្នាំនេះ​

​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍ​កម្ពុជា​បាន​អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគឯកជន​ចំនួន​ ៧៥​ នៅ​ខាងក្រៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ក្នុង​រយៈពេល​ ៨​ ខែ​ដំបូង​នៃ​ឆ្នាំ​នេះ​ដែល​មានការ​ថយ​ចុះ​ ២៨​ ភាគរយ​ពី​មួយ​ឆ្នាំទៅ​មួយ​ឆ្នាំ​។​ ...

ជា​ វណ្ណ​យុទ្ធ​
https://www.khmertimeskh.com/50948049/75-investment-projects-approved-in-first-eight-months-this-year/

​គម្រោង​វិនិយោគ​ចំនួន​ ៥​ បន្ថែម​ទៀត​ មាន​តម្លៃ​ ៦០​ លាន​ដុល្លារ​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​

​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ (CDC)​ បាន​ផ្តល់​ភ្លើង​ខៀវ​ដល់​គម្រោង​វិនិយោគ​ថ្មី​ចំនួន​ ៥​ ដែល​មាន​ទុន​វិនិយោគ​សរុប​ចំនួន​ ៥៨​ លាន​ដុល្លារ​។​ យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​ដែល​បាន​ប្រកាស​នៅ​ព្រឹក​នេះ​ គម្រោង​ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​រំពឹង​ថា ...

ផល​ សុផានិត/AKP
https://www.khmertimeskh.com/50756987/five-more-investment-projects-worth-60-million-licensed/

គម្រោង​វិនិយោគ​ចំនួន​ ៣​ ដែល​មាន​តម្លៃ​ ៣៦,៥​ លាន​ដុល្លារ​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​

​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ (CDC)​ បាន​ផ្តល់​ភ្លើង​ខៀវ​ដល់​គម្រោង​វិនិយោគ​ថ្មី​ចំនួន​ ៣​ ដែល​មាន​ទុន​វិនិយោគ​សរុប​ចំនួន​ ៣៦,៥​ លាន​ដុល្លារ​។​ យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​ដែល​បាន​ចេញផ្សាយ​កាលពី​ម្សិលមិញ​ គម្រោង​ដែល​ទើប​អនុម័ត​ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ថា ...

ផល​ សុផានិត/AKP
https://www.khmertimeskh.com/50747222/three-investment-projects-worth-36-5-million-approved-to-create-hundreds-of-jobs/

​គម្រោង​វិនិយោគ​ចំនួន​ ១៥​ តម្លៃ​ជាង​ $២២៥​ លាន​ត្រូវ​ CDC​ អនុម័ត​

​ប្រទេស​កម្ពុជា​ បាន​បន្ត​អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគ​ថ្មី​ចំនួន​ ១៥​ បន្ថែម​ទៀត​ដែល​មាន​ទឹកប្រាក់​សរុប​ ២២៥,៥​ លាន​ដុល្លារ​ និង​បង្កើត​ការងារ​បាន​ចំនួន​ ៧​ ៦២០​ កន្លែង​។​ ​ ...

ធូ វិរៈ
https://bit.ly/2V4G0Qw

CDC អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគ​រោងចក្រ​កាបូប ស្បែកជើង​ជិត​ $៩ ​លាន

គម្រោង​វិនិយោគ​រោងចក្រ​ផលិត​កាបូប និង​សម្លៀកបំពាក់ ៣ ​ដែលមាន​ទុនវិនិយោគ​ជិត ៩ ​លាន​ដុល្លារ​ត្រូវ​បាន​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា (CDC) សម្រេច​ចេញ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ជា​ស្ថាពរ​។ នេះ​បើតាម CDC​។ គេហទំព័រ CDC កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ចន្ទ​បាន​បង្ហាញថា CDC បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​រោងចក្រ​ផលិត​កាបូប Quan Ming Handbag (Cambodia) Industrial Co., Ltd ក្រុមហ៊ុន​រោងចក្រ​ផលិត​កាបូប និង​ខ្សែក្រវាត់ Gd New Sky Leather Products Co., Ltd. និង​ក្រុមហ៊ុន​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​សម្លៀកបំពាក់ Tao And Kiven Garment Co., Ltd ចុះបញ្ជី​ជា​ផ្លូវការ ...

ហ៊ឹន ពិសី
https://bit.ly/2qmVL94

Government’s Limits on Information Leaving Voters in the Dark

Reporters in Cambodia seeking statistics from government ministries and departments are used to being given the brush-off from time to time, but in the run-up to the July 28 national election, things appear to have worsened. The Council for the Develop­ment of Cambodia (CDC) has for ...

http://www.cambodiadaily.com/elections/governments-limits-on-information-leaving-voters-in-the-dark-34614/

Investments in Cambodia Up

Vietnam’s investment in Cambodia has increased significantly in the last three years, but a mechanism to encourage and oversee investments in prioritized sectors is needed, according to diplomatic sources. Tan Nguyen Tien, head of the economic section at the Vietnamese embassy in Phnom Penh, said Vietnam’s ...

http://www.thecambodiaherald.com/cambodia/detail/1?page=13&token=NjA1NjRhYTIxOTd

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

sS8aE
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!