តម្លៃសេវា


សេវារដ្ឋបាលផ្តល់ដោយការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ
one-window-service-unit
សេវាអត្តសញ្ញាណកម្ម
https://www.flickr.com/photos/agehelps/8976735357/
សេវាលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន
phnom-penh-city-bus
កម្រៃសេវាសម្រាប់ការភ្ជាប់-ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា
ការផ្តល់សេវានៅមណ្ឌលសុខភាព
តារាងតម្លៃទឹករបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
សេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត
water-supply

តារាងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងអំពីសេវា

តារាងនៃព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋបាលឃុំ/សង្កាត់
តារាងលេខទូរស័ព្ទបម្រើសេវាអតិថិជន របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា
https://www.flickr.com/photos/axelrd/6249965408/
លេខ​ទំនាក់ទំនង​សម្រាប់​ចម្ងល់​ក្នុង​ការ​សុំ​ផ្តល់​អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​ ​និង​សៀវភៅ​ស្នាក់នៅ​ ​ឬសៀវភៅ​គ្រួសារ​
https://www.flickr.com/photos/axelrd/6249965408/
​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ប្រធាន​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​រាជធានី​ ខេត្ត
https://www.flickr.com/photos/wroclawska47a/5707941975/
​លេខទំនាក់ទំនងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទាំង ១៤ នៃរាជធានីភ្នំពេញុ, ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលក្រុងតាខ្មៅ, ខេត្តសៀមរាប និងព្រៃវែង
phnom-penh-police-station
​ទំនាក់ទំនងសាខាបញ្ជរបង់ប្រាក់របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
​​លេខ​ទំនាក់ទំនង​រដ្ឋបាល​ក្រុង​/​ស្រុក​/​ខណ្ឌ​
​​លេខ​ទំនាក់ទំនង​អ្នកនាំពាក្យថ្នាក់ក្រោមជាតិ​
spokesperson