ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគេហទំព័រ

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញផ្សាយ​ផែនទី​ថ្មី​អំពី ​​”ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញចូល​តែ​មួយ​“

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ បាន​ចេញផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ថ្មី​អំពី​ ​ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញចូល​តែ​មួយ​​ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់​គេ្ល​ស​។​ ជាមួយនឹង​ធនធាន​ថ្មី​នេះ​ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​តាម​រយៈ​ផែនទី​ ដែល​បង្ហាញ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញផ្សាយ​ផែនទី​ថ្មី​អំពី ​ការិយាល័យ​ប្រៃសណីយ៍​នៅ​កម្ពុជា​

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ បាន​ចេញផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ថ្មី​អំពី​ ​ការិយាល័យ​ប្រៃសណីយ៍​នៅ​កម្ពុជា​ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់​គេ្ល​ស​។​ ជាមួយនឹង​ធនធាន​ថ្មី​នេះ​ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​តាម​រយៈ​ផែនទី​ ដែល​បង្ហាញ​ពី ...

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍចេញផ្សាយផែនទីថ្មីអំពី​​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) បានចេញផ្សាយទិន្នន័យថ្មីអំពី ​​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្អាតនៅកម្ពុជា ជាខេមរភាសា និងភាសាអង់គេ្លស។ ជាមួយនឹងធនធានថ្មីនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈផែនទី ដែលបង្ហាញពីកន្លែង​ដែល​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​នៅ​ថ្នាក់​ឃុំ​ ហើយ​តារាង​ទិន្នន័យ​បង្ហាញ​ពី​ព័ត៌មាន​លម្អិត​របស់ប្រតិបត្តិករ និងតំបន់សេវាកម្ម ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។=>សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រតាមរយៈ៖ https://opendevelopmentcambodia.net/km/map-explorer (ស្ថិតក្រោមស្រទាប់ផែនទី «ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ») ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​​ថ្មី​អំពី​ «អំបិល»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​​ “អំបិល”​ ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ កសិកម្ម​ និង​ ការ​នេ​សាទ​ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រអំពី ​​​អំបិល។​ ...

អូឌីស៊ី​បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើ​​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ផ្តល់​សេវា​នៅ​មណ្ឌល​សុខភាព​

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​ថ្មី​អំពី​៖​ “​ការ​ផ្តល់​សេវា​នៅ​មណ្ឌល​សុខភាព​​” ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ការ​ទទួល​បាន​សេ​វា​សាធារណៈ​។​ ទិន្នន័យនេះ​មាន​ព័ត៌មាន​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ និង​ភាសា​ខ្មែរ​ដូច​ជា៖ ប្រភេទសេវា សេវាសុខភាពដែលផ្ដល់ឱ្យ ព័ត៌មានលម្អិតដែលទាក់ទងនឹងសេវាដែលផ្ដល់ឱ្យ រួមទាំងឯកសារយោង​។ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​​ថ្មី​អំពី​អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការពារព្រៃឈើ

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​​ “អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការពារព្រៃឈើ”​ ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ បរិស្ថាន និងធម្មជាតិ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រអំពី​​​អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការពារព្រៃឈើ។​ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​​ថ្មី​អំពី​សត្វ

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​​ “​​សត្វ”​ ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ បរិស្ថាន និងធម្មជាតិ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រអំពី​​​សត្វ។​ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​​ថ្មី​អំពី​ជីវៈចម្រុះ និងរុក្ខជាតិ

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​៖​ “​​ជីវៈចម្រុះ​​”​ និង “​​​រុក្ខជាតិ​​” ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ បរិស្ថាន និងធម្មជាតិ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើ​​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​អំពី​ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើ​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​អំពី​៖ “​​ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ​” ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ការ​ទទួល​បាន​សេ​វា​សាធារណៈ ដោយបន្ថែមខ្សែរថយន្តក្រុងរហូតដល់១០ខ្សែ​​។​ ជាមួយ​នឹង​​ព័ត៌មាន​ជា​​ខេម​រ​ភាសា​​ និង​ភា​សា​អង់​គ្លេស​​​​អំពី​ខ្សែ​រត់ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ព័ត៌មាន​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ចេញផ្សាយ​កិច្ចសន្យា​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ឈុ​ន​ ហុង​ រ៉ាប់​ប័​រ​ បេ​ត​ធ័​រ​ ជាមួយ​ ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្ខា​ប្រមាញ់​ និង​នេសាទ​

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ព័ត៌មាន​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ចេញផ្សាយ​កិច្ចសន្យា​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ឈុ​ន​ ហុង​ រ៉ាប់​ប័​រ​ បេ​ត​ធ័​រ​ ជាមួយ​ ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្ខា​ប្រមាញ់​ និង​នេសាទ​។​  តាម​រយៈ​ការ​ចេញផ្សាយ​ជាមួយនឹង​សេចក្តី​យោង​ទូលំទូលាយ​ អ្នក​អាច ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​បន្ថែម​ទិន្នន័យ​ថ្មី​អំពីតំបន់ការពារទេសភាពប្រាសាទបាកាន និងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំត្នោត-ភ្នំពក

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបានបន្ថែម​ទិន្នន័យ​ថ្មី​អំពីតំបន់ការពារទេសភាពប្រាសាទបាកាន (ព្រះខ័នកំពង់ស្វាយ) និងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំត្នោត-ភ្នំពកទៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​ទិន្នន័យ​​ “​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​”​ ដែល​​ធ្វើ​ឱ្យ​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​កើន​ដល់​​ចំនួន ៥៨កន្លែង។​  តាម​រយៈ​​​​​ការ​ចេញ​ផ្សាយ​ជាមួយ​នឹង​​សេចក្តីយោងទូលំទូលាយ ​​អ្នក​អាចចូលទៅដំណើរការ​បាន​ទាំង​ជា​ភាសាខ្មែរ​ និងភាសាអង់គេ្លស។ ជាមួួយគ្នានឹងទំព័រផែនទីរបស់យើង ទិន្នន័យនេះនឹងផ្តល់ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនៃតំបន់ការពារធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើទិន្នន័យក្លាយជារូបភាពមើលឃើញ។សូម​ចុច​នៅ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​បន្ថែម​ទិន្នន័យ​ថ្មី​អំពី​សហគមន៍ព្រៃឈើវាលអូរក្តី និងភ្នំរាំង

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបានបន្ថែម​ទិន្នន័យ​ថ្មី​អំពី​សហគមន៍ព្រៃឈើវាលអូរក្តី និងភ្នំរាំងទៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​ទិន្នន័យ​​ “​សហគមន៍​ព្រៃ​ឈើ​”​ ដែល​​ធ្វើ​ឱ្យ​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​កើន​ដល់​​ចំនួន ៣៣៩កន្លែង។​  តាម​រយៈ​​​​​ការ​ចេញ​ផ្សាយ​ជាមួយ​នឹង​​សេចក្តីយោងទូលំទូលាយ ​​អ្នក​អាចចូលទៅដំណើរការ​បាន​ទាំង​ជា​ភាសាខ្មែរ ...

អូឌីស៊ី​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​​ថ្មី​អំពី​សង្គម​ស៊ី​វិល​

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​៖​ “​​សង្គម​ស៊ី​វិល​​”​ ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម​ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​ ...

អូ​ឌី​ស៊ី​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​ថ្មី​អំពី​ដី​បែងចែក​សម្រាប់​សម្បទាន​ដី​សង្គមកិច្ច​

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​ថ្មី​អំពី​៖​ “​ដី​បែងចែក​សម្រាប់​សម្បទាន​ដី​សង្គមកិច្ច​”​។​ ទិន្នន័យ​មាន​ព័ត៌មាន​ដូច​ជាទី​តាំង​ ទំហំ​ដី​ ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​គម្រោង​ ស្ថានភាព​ ឯកសារយោង​ ។​ល​។​ ទំព័រ​ព័ត៌មាន​ទិន្នន័យ​ថ្មី ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​បន្ថែម​ទិន្នន័យ​ថ្មី​អំពី​តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស អ៊ិនធើវៀ អូតូម៉ូបាល អ៊ិនដាសស្ទ្រី ខមផ្លេកស៍

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបានចេញផ្សាយទិន្នន័យអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន ៣៨កន្លែង ជាមួយនឹងសេចក្តីយោងទូលំទូលាយដែលអាចចូលទៅដំណើរការ និងស្វែងរកបានជាពីរភាសា គឺខេមរភាសា និងភាសាអង់គេ្លស។ ជាមួួយគ្នានឹងទំព័រផែនទីរបស់យើង ទិន្នន័យនេះនឹងផ្តល់ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើទិន្នន័យក្លាយជារូបភាពមើលឃើញ។សូម​ចុច​នៅ​ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូលទៅកាន់​ទំព័រ​ព័ត៌មានទិន្នន័យ​ តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស។សូម​ចុច​នៅ​ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូលទៅកាន់​ទំព័រ​ព័ត៌មានទិន្នន័យ​លម្អិត​អំពី​តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស អ៊ិនធើវៀ អូតូម៉ូបាល អ៊ិនដាសស្ទ្រី ខមផ្លេកស៍។ ...

អូឌីស៊ី​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រព័ត៌មានទិន្នន័យថ្មីអំពីអាជ្ញាប័ណ្ណរ៉ែ

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបានចេញផ្សាយទំព័រព័ត៌មានទិន្នន័យថ្មីអំពីអាជ្ញាប័ណ្ណរ៉ែ។ ទំព័រនេះបង្ហាញពីទិន្នន័យការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែដែលបានមកពីប្រភពផ្សេងៗរួមមាន ទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលពេញលេញ ទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលមិនពេញលេញ ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ និងទិន្នន័យដទៃទៀត។ ទិន្នន័យមានព័ត៌មានដូចជាទីតាំង ទំហំ កាលបរិច្ឆេទកិច្ចសន្យា រយៈពេលកិច្ចសន្យា ព័ត៌មានសង្ខេបពីក្រុមហ៊ុន ស្ថានភាពការអនុវត្ត ឯកសារយោង ។ល។ ទំព័រព័ត៌មានទិន្នន័យថ្មី​​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ និង​ភាសា​ខ្មែរ​។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ទៅ​កាន់​ទំព័រសំណុំ​ទិន្នន័យ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​សំណុំ​ទិន្នន័យជា​ភាសា​ខ្មែរ​។​ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​បន្ថែម​ទិន្នន័យ​ថ្មី​អំពី​តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ប៉ោយប៉ែត ភីភី

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបានចេញផ្សាយទិន្នន័យអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន ៣៧កន្លែង ជាមួយនឹងសេចក្តីយោងទូលំទូលាយដែលអាចចូលទៅដំណើរការ និងស្វែងរកបានជាពីរភាសា គឺខេមរភាសា និងភាសាអង់គេ្លស។ ជាមួួយគ្នានឹងទំព័រផែនទីរបស់យើង ទិន្នន័យនេះនឹងផ្តល់ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើទិន្នន័យក្លាយជារូបភាពមើលឃើញ។សូម​ចុច​នៅ​ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូលទៅកាន់​ទំព័រ​ព័ត៌មានទិន្នន័យ​ តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស។សូម​ចុច​នៅ​ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូលទៅកាន់​ទំព័រ​ព័ត៌មានទិន្នន័យ​លម្អិត​អំពី​ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ប៉ោយប៉ែត ភីភី។ ...

អូឌីស៊ី​ចេញ​ផ្សាយទំព័រ "ប្លក់" នៅលើបណ្តាញ

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ហៅ​កាត់​ថា​ អូ​ឌី​ស៊ី​ បាន​បោះផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​ “​ប្លក់​”​ នៅ​លើ​បណ្តាញ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​។​ ទំព័រ​នេះ​នឹង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ដល់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​អំពី​សកម្មភាព​នានា​របស់​អូ​ឌី​ស៊ី​ ដូច​ជា ...

អូឌីស៊ី​ចេញ​ផ្សាយ​​សំណុំទិន្នន័យថ្មីចំនួនបីអំពី "លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ ២០១៧"

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ហៅ​កាត់​ថា​ អូ​ឌី​ស៊ី​ បាន​បោះផ្សាយ​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ថ្មី​ចំនួន​បី​ អំពី​​ “លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ ២០១៧” ​ជាខេមរៈភាសា និង​ភាសាអង់គ្លេស។ សំណុំទិន្នន័យ​ទាំង​នេះ​ប​ង្ហាញពី​លទ្ធផល​ផ្លូវ​ការ​នៃការ​បោះឆ្នោត​ឃុំ​ សង្កាត់​​នា​ពេលថ្មី​កន្លង​ទៅ​នេះ​ ​នៅ​កម្រិត​ថា្នក់​ខេត្ត ...

អូឌីស៊ី​ដាក់ផ្សាយនូវធនធានថ្មីស្តីពី "គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការកំណត់ និងបែងចែកតំបន់គ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ"

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) ផ្សព្វផ្សាយធនធានថ្មីលើគេហទំព័រ អំពី “​គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការកំណត់ និងបែងចែកតំបន់គ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ” ដែលជាសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយចេញផ្សាយដោយក្រសួងបរិស្ថាន​។ គោលការណ៍ណែនាំនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់ការកំណត់ និងបែងចែកតំបន់គ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយអនុលោមតាមមាត្រាទី ១១ ជំពូកទី ៤ នៃច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិក្នុងឆ្នាំ ២០០៨។ លោកអ្នកអាចស្វែងរកធនធានឯកសារក្នុងទម្រង់​ PDF។=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​ទិន្នន័យ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​សំណុំ​ទិន្នន័យជា​ភាសា​ខ្មែរ​។​ ...

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

R4Sdc
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!