ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគេហទំព័រ

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បានបង្កើតសំណុំ​ទិន្នន័យ និងស្រទាប់​ផែនទី​ថ្មី អំពី​ គម្រប​ដី​នៅ​កម្ពុជា ពី​ឆ្នាំ​ ២០១២ ដល់ ២០១៦

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ បាន​បង្កើតសំណុំ​ទិន្នន័យ និងស្រទាប់​ផែនទី​ថ្មី អំពី​ គម្រប​ដី​នៅ​កម្ពុជា ពី​ឆ្នាំ​ ២០១២ ដល់ ២០១៦ នៅ​លើ​បណ្តាញ​ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់​គេ្ល​ស​។​ លោក​អ្នក​អាច​ស្វែងរក​ធនធាន​ឯកសារ​ក្នុង​ទម្រង់​ផ្សេងៗ​ ដូច​ជា​៖​ GeoTIFF,​ JPEG ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​បន្ថែម​ស្រទាប់​ផែនទី​ និង​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​ទិន្នន័យ​ អំពី​ តម្លៃ​ និង​តំបន់​ដែល​មាន​សេវា​អគ្គិសនី​នៅ​កម្ពុជា​

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ បាន​បន្ថែម​ស្រទាប់​ផែនទី​ថ្មី​អំពី​ប្រភេទ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អគ្គិសនី​ និង​លក្ខណៈ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អគ្គិសនី​។​ អូ​ឌី​ស៊ី​ ក៏​បាន​បង្កើត​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​ទិន្នន័យ​ថ្មី​ស្ដី​ពី​ «​តំបន់​ដែល​មាន​សេវា​អគ្គិសនី​»​ ដែល​គ្របដណ្ដប់ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បានបង្កើតសំណុំ​ទិន្នន័យ និងស្រទាប់​ផែនទី​ថ្មី អំពី​​សហ​គមន៍​​តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិ​​ ​(​២០០៦​-​២០១៧​)​

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ បាន​បង្កើតសំណុំ​ទិន្នន័យ និងស្រទាប់​ផែនទី​ថ្មី អំពី​ សហ​គមន៍​​តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិ​​ ​(​២០០៦​-​២០១៧​)​ នៅ​លើ​បណ្តាញ​ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់​គេ្ល​ស​។​ លោក​អ្នក​អាច​ស្វែងរក​ធនធាន​ឯកសារ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​​ថ្មី​អំពី «​គោលដៅទី១៣ ស​កម្ម​ភាព​​បរិស្ថាន»​​ ​និង ​«គោលដៅទី១៥ ជីវិតលើដី»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត ​និង​ទើបផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​​​ ​«គោលដៅទី១៣ ស​កម្ម​ភាព​​បរិស្ថាន»​​ ​និង «គោលដៅទី១៥ ជីវិតលើដី» ដែល​ជា​គោល​ដៅ​ពីរ ​ក្នុង​ចំនោម​គោល​ដៅទាំង​​១៧ នៃ​គោល​ដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព​របស់​​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​ ...

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​បន្ថែម​ស្រទាប់​ផែនទី​ចំនួន​៣​ អំពី​ គម្រប​ព្រៃឈើ​នៅ​កម្ពុជា​ ពី​ឆ្នាំ​ ២០១៥​ ដល់​ ២០១៧

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ បាន​បន្ថែម​ស្រទាប់​ផែនទី​ចំនួន​៣​ អំពី​ គម្រប​ព្រៃឈើ​នៅ​កម្ពុជា​ ពី​ឆ្នាំ​ ២០១៥​ ដល់​ ២០១៧​ នៅ​លើ​បណ្តាញ​ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់​គេ្ល​ស​។​ លោក​អ្នក​អាច​ស្វែងរក​ធនធាន​ឯកសារ​ក្នុង ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​​ថ្មី​អំពី​ «គោលដៅទី១៤ ជីវិតក្រោមទឹក​»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​​​ ​“​គោលដៅទី១៤ ជីវិតក្រោមទឹក”​​ ​ដែល​ជា​គោល​ដៅ​មួយ​ក្នុង​ចំនោម​គោល​ដៅទាំង​​១៧ របស់​គោល​ដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព​របស់​​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​​ ​​ ...

អូឌីស៊ីចេញ​​ផ្សាយ​ទំព័រព័ត៌មានទិន្នន័យថ្មី​អំពី«ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន»

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) បានផលិត និងចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ព័ត៌មានទិន្នន័យថ្មី​អំពី​៖ “​ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន​”​។​ ទំព័រព័ត៌មាននេះបង្ហាញអំពី​របាយការណ៍​វាយតម្លៃ​ហេតុ​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន​ និង​សង្គម​ពេញលេញ​ ជាមួយ​នឹង​​ព័ត៌មាន​ជាច្រើនមា​ន​ដូចជា​ ​ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន​ អាសយដ្ឋាន​ ដើមទុនចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន​ ការលបរិច្ឆេទចុះបញ្ជី និងលេខកូដ រយៈពេលកិច្ចសន្យា​ ទំហំគម្រោង​ ប្រភេទសម្បទាន​ ការចូលរួមជាសាធារណៈ មូលនិធីសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម ។ល​។ ទំព័រព័ត៌មានទិន្នន័យថ្មី​​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ និងខេម​រ​ភាសា​។ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​​ថ្មី​អំពី​ «គោលដៅទី៦ ទឹកស្អាត និងអនាម័យ​»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​​​ ​“​គោលដៅទី៦ ទឹកស្អាត និងអនាម័យ”​​ ​ដែល​ជា​គោល​ដៅ​មួយ​ក្នុង​ចំនោម​គោល​ដៅទាំង​​១៧ របស់​គោល​ដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព​របស់​​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​​ ​​ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​​ថ្មី​អំពី​ការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាល

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​​ “ការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាល”​ ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រអំពីការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាល។​ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញផ្សាយ​ផែនទី​ថ្មី​អំពី ​​”គ្រឹះ​ស្ថាន​ឧត្តម​សិក្សា​រដ្ឋ​​“

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ បាន​ចេញផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ថ្មី​អំពី​ ​គ្រឹះ​ស្ថាន​ឧត្តម​សិក្សា​រដ្ឋ​ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់​គេ្ល​ស​។​ ជាមួយនឹង​ធនធាន​ថ្មី​នេះ​ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​តាម​រយៈ​ផែនទី​ ដែល​បង្ហាញ​ពី ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​​ថ្មី​អំពី​ «គោល​ដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព​»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​​ “គោល​ដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព​”​ របស់​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​​ ​​​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​​ ជាមួយ​នឹង​​ព័ត៌មាន​ពិស្តារ​អំពី​ ដំណើរ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពី​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញផ្សាយ​ផែនទី​ថ្មី​អំពី ​​”ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញចូល​តែ​មួយ​“

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ បាន​ចេញផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ថ្មី​អំពី​ ​ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញចូល​តែ​មួយ​​ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់​គេ្ល​ស​។​ ជាមួយនឹង​ធនធាន​ថ្មី​នេះ​ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​តាម​រយៈ​ផែនទី​ ដែល​បង្ហាញ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញផ្សាយ​ផែនទី​ថ្មី​អំពី ​ការិយាល័យ​ប្រៃសណីយ៍​នៅ​កម្ពុជា​

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ បាន​ចេញផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ថ្មី​អំពី​ ​ការិយាល័យ​ប្រៃសណីយ៍​នៅ​កម្ពុជា​ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់​គេ្ល​ស​។​ ជាមួយនឹង​ធនធាន​ថ្មី​នេះ​ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​តាម​រយៈ​ផែនទី​ ដែល​បង្ហាញ​ពី ...

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍចេញផ្សាយផែនទីថ្មីអំពី​​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) បានចេញផ្សាយទិន្នន័យថ្មីអំពី ​​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្អាតនៅកម្ពុជា ជាខេមរភាសា និងភាសាអង់គេ្លស។ ជាមួយនឹងធនធានថ្មីនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈផែនទី ដែលបង្ហាញពីកន្លែង​ដែល​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​នៅ​ថ្នាក់​ឃុំ​ ហើយ​តារាង​ទិន្នន័យ​បង្ហាញ​ពី​ព័ត៌មាន​លម្អិត​របស់ប្រតិបត្តិករ និងតំបន់សេវាកម្ម ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។=>សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រតាមរយៈ៖ https://opendevelopmentcambodia.net/km/map-explorer (ស្ថិតក្រោមស្រទាប់ផែនទី «ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ») ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​​ថ្មី​អំពី​ «អំបិល»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​​ “អំបិល”​ ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ កសិកម្ម​ និង​ ការ​នេ​សាទ​ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រអំពី ​​​អំបិល។​ ...

អូឌីស៊ី​បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើ​​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ផ្តល់​សេវា​នៅ​មណ្ឌល​សុខភាព​

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​ថ្មី​អំពី​៖​ “​ការ​ផ្តល់​សេវា​នៅ​មណ្ឌល​សុខភាព​​” ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ការ​ទទួល​បាន​សេ​វា​សាធារណៈ​។​ ទិន្នន័យនេះ​មាន​ព័ត៌មាន​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ និង​ភាសា​ខ្មែរ​ដូច​ជា៖ ប្រភេទសេវា សេវាសុខភាពដែលផ្ដល់ឱ្យ ព័ត៌មានលម្អិតដែលទាក់ទងនឹងសេវាដែលផ្ដល់ឱ្យ រួមទាំងឯកសារយោង​។ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​​ថ្មី​អំពី​អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការពារព្រៃឈើ

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​​ “អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការពារព្រៃឈើ”​ ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ បរិស្ថាន និងធម្មជាតិ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រអំពី​​​អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការពារព្រៃឈើ។​ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​​ថ្មី​អំពី​សត្វ

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​​ “​​សត្វ”​ ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ បរិស្ថាន និងធម្មជាតិ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រអំពី​​​សត្វ។​ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​​ថ្មី​អំពី​ជីវៈចម្រុះ និងរុក្ខជាតិ

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​៖​ “​​ជីវៈចម្រុះ​​”​ និង “​​​រុក្ខជាតិ​​” ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ បរិស្ថាន និងធម្មជាតិ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើ​​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​អំពី​ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើ​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​អំពី​៖ “​​ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ​” ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ការ​ទទួល​បាន​សេ​វា​សាធារណៈ ដោយបន្ថែមខ្សែរថយន្តក្រុងរហូតដល់១០ខ្សែ​​។​ ជាមួយ​នឹង​​ព័ត៌មាន​ជា​​ខេម​រ​ភាសា​​ និង​ភា​សា​អង់​គ្លេស​​​​អំពី​ខ្សែ​រត់ ...

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

dcpkG
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!