សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម

ការ​រៀបចំ​ពិព័រណ៍​ផ្នែក​សិប្បកម្ម​ និង​ឧស្សាហកម្ម​ ឆ្នាំ​២០២១​ “Metal​ Cutting,​ Forming​ &​ Welding​ EXPO​ 2021”​ តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៣០​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​រៀបចំ​ពិព័រណ៍​ផ្នែក​សិប្បកម្ម​ និង​ឧស្សាហកម្ម​ ឆ្នាំ​២០២១​ “​ Metal​ Cutting,​ Forming​ &​ Welding​ EXPO​ 2021”​ តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​។​​ក្រុមប្រឹក្សា​ជំរុញ​ការ​នាំ​ចេញ​ផ្នែក​វិស្វកម្ម​ឥណ្ឌា ...

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ទាញយក៖ pdf

កិច្ចសហការ​កម្ពុជា​-​អូស្ត្រាលី​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​វិនិយោគ​ក​សិ​-​ចំណីអាហារ​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៩​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្ដី​ពី​កិច្ចសហការ​កម្ពុជា​-​អូស្ត្រាលី​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​វិនិយោគ​ក​សិ​-​ចំណីអាហារ​។​ ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សា​រណៈ​យោគយល់​ស្តី​ពី​ការ​រៀបចំ​ហិរញ្ញប្បទាន ...

ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

ឯកឧត្តម​ ឈៀង​ យ៉ា​ណា​រ៉ា​បាន​ទទួល​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​តំណាង​សហភាព​អឺរ៉ុប​ និង​តំណាង​ដៃគូ​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​កម្ពុជា​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១១​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្ដី​ពី​ឯកឧត្តម​ ឈៀង​ យ៉ា​ណា​រ៉ា​បាន​ទទួល​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​តំណាង​សហភាព​អឺរ៉ុប​ និង​តំណាង​ដៃគូ​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​កម្ពុជា​។​ ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០២១​ នៅ ...

ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

ការ​រៀបចំ​ពិព័រណ៍​ ស្តី​ពី​វិស័យ​សំណង់​ និង​វិស្វកម្ម​ “Builder​ Hardware​ Expo​ 2021”​ របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​ជំរុញ​ការ​នាំ​ចេញ​វិស្វកម្ម​ឥណ្ឌា​ (EEPC)​ តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២២​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​ ការ​រៀបចំ​ពិព័រណ៍​ ស្តី​ពី​វិស័យ​សំណង់​ និង​វិស្វកម្ម​ “Builder​ Hardware​ Expo​ 2021”​ របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​ជំរុញ​ការ​នាំ​ចេញ​វិស្វកម្ម​ឥណ្ឌា​ (EEPC)​ តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​។​​ក្រុមប្រឹក្សា​ជំរុញ ...

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ទាញយក៖ pdf

ការ​ផ្តល់​លិខិតអនុញ្ញាត​ ឬ​អាជ្ញា​បណ្ណ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ និង​បាន​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​ច្រើន​លើក​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៥​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​លិខិតអនុញ្ញាត​ ឬ​អាជ្ញា​បណ្ណ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ និង​បាន​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​ច្រើន​លើក​។​​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ 0១​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០២១​ នេះ ...

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ទាញយក៖ pdf

ការ​រៀបចំ​គម្រោង​ព្រឹត្តិ​ប័ត្រ​ស្រាវជ្រាវ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ប្រចាំខែ​ (E-Bulletin​ Project)

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៣​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​រៀបចំ​គម្រោង​ព្រឹត្តិ​ប័ត្រ​ស្រាវជ្រាវ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ប្រចាំខែ​ (E-Bulletin​ Project)​។​​វិទ្យាស្ថាន​បណ្តុះបណ្តាល​ពាណិជ្ជកម្ម​ និង​ស្រាវជ្រាវ​ នៃ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ កំពុង​រៀបចំ​នូវ​គម្រោង​ព្រឹត្តិ​ប័ត្រ​ស្រាវជ្រាវ​អេ​ឡិច ...

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ទាញយក៖ pdf

​ការ​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​៣​ នៃ​ក្រុមការងារ​រួម​ ស្តី​ពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ និង​គណៈកម្មការ​សេដ្ឋកិច្ច​អឺរ៉ុប​-​អាស៊ី​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៦​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ការ​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​៣​ នៃ​ក្រុមការងារ​រួម​ ស្តី​ពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ និង​គណៈកម្មការ​សេដ្ឋកិច្ច​អឺរ៉ុប​-​អាស៊ី​។​​កិច្ចប្រជុំ​នេះ​ត្រូវ​បាន ...

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ទាញយក៖ pdf

ការ​ចុះ​ពិនិត្យ​ និង​ការ​អនុវត្ត​ពិន័យ​អន្តរការណ៍​ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​ទៅ​នឹង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​គណនេយ្យ​ និង​សវន​កម្ម​ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ពាក់ព័ន្ធ​ជា​ធរមាន​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៣​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ និយ័ត​ករ​គណនេយ្យ​និង​សវន​កម្ម​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ចុះ​ពិនិត្យ​ និង​ការ​អនុវត្ត​ពិន័យ​អន្តរការណ៍​ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​ទៅ​នឹង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​គណនេយ្យ​ និង​សវន​កម្ម​ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ពាក់ព័ន្ធ​ជា​ធរមាន​។ ...

និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្

ទាញយក៖ pdf

ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ស្នើ​សុំ​បំពេញ​ប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្ម​ក្នុង​វិស័យ​ប្រៃសណីយ៍​ និង​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​និង​ព័ត៌មាន​ តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​សម្រាប់​ថ្នាក់​ជាតិ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០២​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ស្នើ​សុំ​បំពេញ​ប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្ម​ក្នុង​វិស័យ​ប្រៃសណីយ៍​ និង​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​និង​ព័ត៌មាន​ តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​សម្រាប់​ថ្នាក់​ជាតិ ...

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

ទាញយក៖ pdf

ការ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម​តាម​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ដំណាក់កាល​ទី​ ២

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០១​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ការ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម​តាម​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ដំណាក់កាល​ទី​ ២​ ដែល​បាន​សហការ​ជាមួយ​ក្រសួង​ និង​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ផ្សេងៗ​។ ​​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ...

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

ទាញយក៖ pdf

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ និង​ធនាគារ​វី​ង​បាន​ចុះហត្ថលេខា​ជា​ផ្លូវការ​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​ដើម្បី​ត​ភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​ប្រាក់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និករ​បស់​ធនាគារ​វី​ង​សម្រាប់​ទូទាត់​ប្រតិបត្តិការ​លើ​ផ្សារ​ខេ​ម​បូ​ឌា​ត្រេ​ដ​របស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៣០​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ និង​ធនាគារ​វី​ង​បាន​ចុះហត្ថលេខា​ជា​ផ្លូវការ​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​ដើម្បី​ត​ភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​ប្រាក់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និករ​បស់​ធនាគារ​វី ...

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ទាញយក៖ pdf

ឯកឧត្ដម​ សុខ​ ចិន្តា​សោភា​ រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រតិភូ​អម​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ និង​ជា​អគ្គលេខាធិការ​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ និង​ឯកឧត្តម​ ម៉ាសា​ហ៊ី​រ៉ុ​ មី​ខា​មី​ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​វិសាមញ្ញ​និង​ពេញ​សមត្ថភាព​នៃ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ប្រចាំ​កម្ពុជា​បាន​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​២២​ នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ចម្រុះ​កម្ពុជា​-​ជប៉ុន​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៣០​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ឯកឧត្ដម​ សុខ​ ចិន្តា​សោភា​ រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រតិភូ​អម​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ និង​ជា​អគ្គលេខាធិការ​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ និង​ឯកឧត្តម​ ម៉ាសា​ហ៊ី​រ៉ុ​ មី​ខា​មី​ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​វិសាមញ្ញ​ និង​ពេញ ...

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

ពិធី​ដាក់​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម​តាម​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ដំណាក់កាល​ទី​២

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៥​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ពិធី​ដាក់​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម​តាម​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ដំណាក់កាល​ទី ​២។ ​ប្រព័ន្ធ​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម​តាម​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​គឺជា​ការ​កែទម្រង់​មុត ...

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ទាញយក៖ pdf

​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មការ​កែទម្រង់​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៣​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មការ​កែទម្រង់​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ស្តី​ពី​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​តាមដាន​វឌ្ឍនភាព​ នៃ​ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​កែទម្រង់​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ ដំណាក់កាល​ទី​ ៣​ បូក ...

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ទាញយក៖ pdf

អូស្ត្រាលី​គាំទ្រ​ការ​ស្តារ​ឡើង​វិញ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​តាម​រយៈ​គម្រោង​ភាព​ជា​ដៃគូ​មេគង្គ​-​អូស្ត្រាលី​ (MAP)​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៨​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ស្ថានទូត​អូស្ត្រាលី​​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​គាំទ្រដោយអូស្ត្រាលី​ដល់ការ​ស្តារ​ឡើង​វិញ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​តាម​រយៈ​គម្រោង​ភាព​ជា​ដៃគូ​មេគង្គ​-​អូស្ត្រាលី​ (MAP)​។​ ​ជំងឺ​កូ​វី ...

ស្ថានទូត​អូស្ត្រាលី​​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

ចំណូល​ក្នុងស្រុក​ គឺជា​ប្រភព​ហិរញ្ញប្បទាន​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​កម្ពុជា​ នេះ​បើ​តាម​ការ​លើក​ឡើង​នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​ថ្មី​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០២១​ យូ​អិន​ឌី​ភី​ (UNDP)​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​របាយការណ៍​ដែល​ធ្វើការ​ប៉ាន់​ប្រមាណ​ពី​ធនធាន​ហិរញ្ញប្បទាន​ដែល​មាន​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​កម្ពុជា​ រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០២៥​ ដោយ​មាន​ចំណងជើង​ថា​ “​ការ ...

យូអិនឌីភី

ទាញយក៖ pdf

លទ្ធផល​នៃ​សម័យប្រជុំ​ពេញអង្គ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ ថ្ងៃ​សុក្រ​ ១៥​រោច​ ខែ​បឋមាសាឍ​ ឆ្នាំឆ្លូវ​ ត្រី​ស័ក​ ព​.​ស​.២៥៦៥​ ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃ​ទី​៩​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០២១

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៩​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​បាន​សហការ​ជាមួយ​ ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​ មាន​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​ អន​ឡាញ​ Zoom)​ ក្រោម​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​បំផុត​របស់​ សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ដើម្បី​ពិនិត្យ ...

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ទាញយក៖ pdf

ការ​លើកកម្ពស់​គុណ​តម្លៃ​ប្រាក់​រៀល​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៨​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ការ​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​សាធារណជន​ទាំងអស់​ប្រើប្រាស់​នូវ​ការ​ទូទាត់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ និង​ប្រើប្រាស់​ក្រដាស​ ប្រាក់​រៀល​ប្រកបដោយ​អនាម័យ​ខ្ពស់​។​​ប្រាក់​រៀល​មាន ...

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

សភាពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុប​អបអរសាទរ​ដល់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​លើ​ការ​អនុម័ត​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​វិនិយោគ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៩​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​ ២០២១​ សភាពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុប​​នៅ​កម្ពុជា​​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​មួយ​នៅ​លើ​ទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ផ្លូវការ​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​អបអរសាទរ​ដល់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ដែល​បាន​អនុម័ត​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​វិនិយោគ​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ ...

សភាពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្ដីជូនដំណឹង​៖​ ការ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ជា​ធម្មតា​នូវ​សេវាកម្ម​នានា​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៣​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​ សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ជា​ធម្មតា​នូវ​សេវាកម្ម​នានា​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ មិនតែប៉ុណ្ណោះ​ គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ភ្នាក់ងារ​ធនាគារ​មួយ​ចំនួន​នៅ ...

សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

NcfPs
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!