សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម

សេវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ «​របាយការណ៍​ឯករាជ្យ​បង្ហាញ​ថា​ វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ជួយ​ជំរុញ​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​»

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​ ២០២៤​ សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​មួយ​ស្តី​ពី​របាយការណ៍​ឯករាជ្យ​បង្ហាញ​ថា​ វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ជួយ​ជំរុញ​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ នៅ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​ផ្លូវកា​របស់​ខ្លួន​។​​យោង​តាម​សេចក្តី ...

សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​៖​ កម្ពុជា​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ស្តង់ដា​កិច្ចសន្យា​ឥណទាន​ និង​ខចែង​ស្តង់ដា​កិច្ចសន្យា​ឥណទាន​ ដើម្បី​ពង្រឹង​ការ​ការពារ​អតិថិជន​ និង​តម្លាភាព​វិស័យ​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៣០​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​ ២០២៣​ សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ (CMA)​ និង​សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​ (ABC)​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​រួម​ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ស្តង់ដា​កិច្ចសន្យា​ឥណទាន​ និង​ខចែង​ស្តង់ដា​កិច្ចសន្យា​ឥណទាន​ ដើម្បី​ពង្រឹង​ការ​ការពារ​អតិថិជន​ និង​តម្លាភាព ...

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​កិច្ចប្រជុំ​ពិនិត្យ​និង​ពិភាក្សា​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​រវាង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ធនាគារ​វី​ង​ (​ខេ​ម​បូ​ឌា​)​ ម​.​ក​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២៣​ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​កិច្ចប្រជុំ​ពិនិត្យ​ និង​ពិភាក្សា​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​ស្តី​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​របស់​ធនាគារ​វី​ង​ (​ខេ​ម ...

អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ UnionPay​ International​ ស្តី​ពី​ "​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​ឆ្លង​ដែន​តាម​ឃ្យូ​អរ​កូត​"

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០២៣​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ UnionPay​ International​ ស្តី​ពី​ “​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​ឆ្លង​ដែន​តាម ...

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ហានិភ័យ​ឥណទាន​សម្រាប់​អនុ​បាត​ភាព​គ្រប់គ្រាន់​នៃ​ដើមទុន​របស់​ គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៣​ ខែកក្កដា​ ឆ្ណាំ​ ២០២៣​ សាជីវកម្ម​ធានា​ឥណទាន​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​នូវ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ហានិភ័យ​ឥណទាន​សម្រាប់​អនុ​បាត​ភាព​គ្រប់គ្រាន់​នៃ​ដើមទុន​របស់​ គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​លើ​គេហទំព័រ ...

សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​ចុះ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​ស្តី​ពី​ កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​ផ្នែក​ផ្សេងៗ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ធនាគារកណ្តាលរ​វ៉ា​ន់​ដា​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២៣​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​ចុះ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​ស្តី​ពី​ កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​ផ្នែក​ផ្សេងៗ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ធនាគារកណ្តាលរ​វ៉ា​ន់​ដា​។​ ...

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ ការ​លុបឈ្មោះ​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ចេញពី​បញ្ជី​នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១២​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២៣​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​លុបឈ្មោះ​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ចេញពី​បញ្ជី​នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​បណ្តាញ​សង្គម​ផ្លូវការ​របស់​ខ្លួន​។​​យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស ...

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ កិច្ច​ការពារ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ និង​ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ខសន្យា​មិន​សុចរិត​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៤​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​ ២០២៣​ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ និង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ កិច្ច​ការពារ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ និង​ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ខសន្យា​មិន​សុចរិត​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ នៅ​លើ ...

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ពិធី​ប្រកាស​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​កែទម្រង់​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ ដំណាក់កាល​ទី​ ៤​ «​គណនេយ្យ​ភាព​សមិទ្ធកម្ម​»

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២៣​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ពិធី​ប្រកាស​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​កែទម្រង់​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ ដំណាក់កាល​ទី​ ៤​ «​គណនេយ្យ​ភាព​សមិទ្ធកម្ម​»​ ដែល​ជា​ដំណាក់កាល​ចុង​ក្រោយ​នៃ​កម្មវិធី ...

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

ទាញយក៖ pdf

សេចក្ដី​ថ្លៃ​ង​ការណ៍​រួម​រវាង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​អគ្គស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​ជាតិ​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០២៣​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ថ្លៃ​ង​ការណ៍​រួម​រវាង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​អគ្គស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​ជាតិ​។​​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​អគ្គស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​ជាតិ​ សូម​ស្នើ​ឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ផ្លូវការ​ដែល​ផ្តល់​ដោយ ...

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

ការ​ផ្ដល់​កម្ចី​ពី​ធនាគារ​វិនិយោគ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​អាស៊ី​ទៅ​ស្ថាប័ន​ផ្ដល់​កម្ចី​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ នាំ​ឱ្យ​មាន​ហានិភ័យ​កាន់តែ​អាក្រក់​ឡើង​នៃ​វិបត្តិ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០២២​ សម្ព័ន្ធ​ខ្មែរ​ជំរឿន​និង​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ លី​កាដូ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​រួម​ ស្តី​ពី​ការ​ផ្ដល់​កម្ចី​ពី​ធនាគារ​វិនិយោគ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​អាស៊ី​ទៅ​ស្ថាប័ន​ផ្ដល់​កម្ចី​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ នាំ​ឱ្យ​មាន​ហានិភ័យ​កាន់តែ ...

សម្ព័ន្ធ​ខ្មែរ​ជំរឿន​និង​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ លី​កាដូ

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​វេទិកា​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ នៃ​ពិព័រណ៍​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា​ ២០២២

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៨​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​ ២០២២​ មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះបណ្តាល​ធុរកិច្ច​ថ្មី​ តេ​ជោ​បាន​ចេញ​នូវ​សេច​ក្តិ​ជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​វេទិកា​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ នៃ​ពិព័រណ៍​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា​ ២០២២​ នៅ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​ផ្លូវការ​របស់​ខ្លួន​។​​វេទិកា​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ នឹង​ត្រូវ​ប្រព្រឹត្តិ ...

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលធុរកិច្ចថ្មី តេជោ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​របស់​សមាគម​ធនាគារ​ និង​សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ ស្ដី​ពី​ការ​ផ្តល់​ការ​យោគយល់​ និង​អនុគ្រោះ​ដល់​អតិថិជន​ដែល​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ដោយសារ​ទឹកជំនន់​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០២២​ សមាគម​ធនាគារ​ និង​សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​ការ​យោគយល់​ និង​អនុគ្រោះ​ដល់​អតិថិជន​ដែល​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ដោយសារ​ទឹកជំនន់​។​ ​យោង​ទៅ​តាម​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​នេះ​ សមាគម​ទាំង ...

សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​អនុគ្រោះ​ចំពោះ​អ្នក​ខ្ចីប្រាក់​ដែល​បាន​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ជាក់ស្តែង​ដោយសារ​ទឹកជំនន់​ធ្ងន់ធ្ងរ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៨​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​អនុគ្រោះ​ចំពោះ​អ្នក​ខ្ចីប្រាក់​ដែល​បាន​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ជាក់ស្តែង​ដោយសារ​ទឹកជំនន់​ធ្ងន់ធ្ងរ​។​ ការ​អនុវត្ត​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​មានការ​អំពាវនាវ​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​របស់​សម្តេច​តេ ...

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ តួនាទី​នៃ​វិស័យ​ធនាគារ​ និង​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច​ឌី​ជី​ថ​ល​កម្ពុជា​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៣​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្ដី​ពី​តួនាទី​នៃ​វិស័យ​ធនាគារ​ និង​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច​ឌី​ជី​ថ​ល​កម្ពុជា​។​​សិក្ខាសាលា​នេះ​រៀបចំ​ឡើង​ក្នុង​គោលបំណង​ (១)​ ផ្សព្វផ្សាយ​គោលនយោបាយ​ ច្បាប់​ និង ...

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​របស់​សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ និង​សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​ ស្តី​ពី​ការ​សិក្សា​ដែល​ផ្តល់​មូលនិធិ​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​អា​ល្លឺ​ម៉​ង់​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២២​ សមា​គ​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​ រួម​ជាមួយ​ សមា​គ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែង​កា​រួម​អំពី​រការ​របាយ​ការ​ណ័​ស្រាវជ្រាវ​មាន​ចំណងជើង​ថា​ «​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​៖​ ការ​អភិវឌ្ឍ​ បញ្ហា​ប្រឈម​ និង​អនុសាសន៍ ...

សមា​គ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ស្តី​ពី​ការ​សិក្សា​ដែល​ផ្ដល់​ជំនួយ​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​អា​ល្លឺ​ម៉​ង់​ បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​ធ្ងន់ធ្ងរ​ក្នុង​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២២​ សម្ព័ន្ធ​ខ្មែរ​ជំរឿន​និង​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ (​លី​កាដូ​)​ បាន​ចេញផ្សាយ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​សិក្សា​មួយ​ ដែល​គាំទ្រ​ដោយ​ ក្រសួង​សហព័ន្ធ​អា​ល្លឺ​ម៉​ង់​សម្រាប់​សហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (BMZ)​ បាន​ផ្ដល់ ...

សម្ព័ន្ធ​ខ្មែរ​ជំរឿន​និង​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ (​លី​កាដូ​)​

ទាញយក៖ pdf

ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ​ជូន​ដំណឹង​អំពី​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ ​និង​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​ខុស​ច្បាប់​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​​ ២​៥​​ ​ខែ​សីហា​ ​ឆ្នាំ​ ​២០២២​ ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​​ ​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ ​និង​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​ខុស​ច្បាប់​។​​ ​ធនាគារជាតិ ...

ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

ធនាគារ​ ANZ​ បាន​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​យន្តការ​បណ្តឹងសាទុក្ខ​​សិទ្ធិ​មនុស្ស​​លើក​ដំបូង​បំផុត​សម្រាប់​វិស័យ​ធនាគារពិភពលោក​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៣​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០២១​ អង្គការ​សមធម៌​កម្ពុជា​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ធនាគារ​ ANZ​ បាន​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​យន្តការបណ្តឹងសាទុក្ខ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​លើក​​ដំបូង​បំផុត​សម្រាប់​វិស័យ​ធនាគារពិភពលោក​។​​ធនាគារ​ ANZ​ របស់​អូស្ត្រាលី​ បាន​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​នូវ ...

អង្គការសមធម៌កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្ដីជូនដំណឹង​៖​ ការ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ជា​ធម្មតា​នូវ​សេវាកម្ម​នានា​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៣​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​ សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ជា​ធម្មតា​នូវ​សេវាកម្ម​នានា​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ មិនតែប៉ុណ្ណោះ​ គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ភ្នាក់ងារ​ធនាគារ​មួយ​ចំនួន​នៅ ...

សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​សេវា​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២០​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​សេវា​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ ដើម្បី​ចូលរួម​បង្ការ​ និង​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ដែល​កំពុង​រាតត្បាត​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍ ...

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​បន្ថែម​៖​ ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​កែសម្រួល​បន្ថែម​នូវ​គោលការណ៍​លើ​បទ​អន្តរាគមន៍​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ទៅ​ដល់​អតិថិជន​ដែល​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ដោយសារ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩

 ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១២​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​ សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​(​ABC)​ និង​សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ (CMA​)​ បាន​ចេញ​នូវ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​បន្ថែម​ស្ដី​ពី​ ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​កែសម្រួល​បន្ថែម​នូវ​គោលការណ៍​លើ​បទ​អន្តរាគមន៍​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ដើម្បី​គាំពារ​និង ...

សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​(​ABC)​ និង ​សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ (CMA​)​

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​៖​ សូម​ផ្អាក​ការ​បង់​សង​ប្រាក់​កម្ចី​ និង​ការ​ប្រាក់​បង្គរ​ ដើម្បី​ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​អ្នក​ខ្ចីប្រាក់​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៦​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​ បណ្ដាញ​យុវជន​កម្ពុជា​និង​ក្រុម​សង្គម​ស៊ី​វិល​បាន​ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​មួយ​ស្ដី​ពី​ ការ​ស្នើ​សុំ​ឱ្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ ដាក់​ចេញ​ជា​វិធានការ​ណែនាំ​ដល់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​និង​ធនាគារ​ទាំងអស់​ ផ្អាក​ការ​បង់​សង​ប្រាក់​កម្ចី​ និង ...

បណ្ដាញ​យុវជន​កម្ពុជា​

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​៖​ សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​ សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ និង​សមាគម​សហព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៨​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០២០​ សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​ (ABC)​ សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ (CMA)​ សមាគម​សហព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា​ (CAFT)​ បាន​ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​មួយ​ ដោយ​បង្ហាញ​ពី​ការ​ខិតខំ​របស់​ពួក​គេ​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​រីក​រាលដាល ...

សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​ (ABC)​ សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ (CMA)​ សមាគម​សហព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា​ (CAFT)​

ទាញយក៖ pdf

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

Nuc5U
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!