កម្មវិធី​សម​មូល​អប់រំ​កម្រិត​មូលដ្ឋាន​តាម​អ៊ីនធឺណិត​មាន​គម្រោង​ពង្រីក​ដល់​ ១៥​ ខេត្ត​

កម្មវិធី​សម​មូល​អប់រំ​កម្រិត​មូលដ្ឋាន​តាម​អ៊ីនធឺណិត​ (​ប៊ី​ប​)​ មាន​គម្រោង​ពង្រីក​មណ្ឌល​ដល់​ ១៥​ ខេត្ត​ ដូច្នេះ​ការ​អប់រំ​តាម​អ៊ីនធឺណិត​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​ដល់​សិស្ស​ដែល​ចង់​បញ្ចប់​ថ្នាក់​ទី​ ៩​។​ យោង​តាម​របាយការណ៍​របស់​យូ​ណេ​ស្កូ​ ប៊ី​ប​បាន​ចាប់ផ្តើម​ដំបូង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ខែកុម្ភៈ​ឆ្នាំ​មុន​។​ បច្ចុប្បន្ន​នេះ​មាន​មណ្ឌល​ចំនួន​ ១៣​ នៅ​រាជធានី​ ខេត្តសៀមរាប​ និង​ខេត្តបាត់ដំបង​ដែល​មាន​សិស្ស​ប្រមាណ​ ៣៣៧​ នាក់​។​ របាយការណ៍​បាន​បង្ហាញ​ថា​ មនុស្ស​សរុប​ចំនួន​ ២,០៦៤​ នាក់​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​។​ …​

សែន ដាវិដ
https://www.khmertimeskh.com/50680053/alternative-education-programme-to-expand-to-15-provinces