តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិ​សំឡូត ១០០ ហិកតា​ត្រូវ​បាន​ទន្ទ្រាន​យក

ដី​ព្រៃ​ប្រមាណ​ជាង​ ១០០ ​ហិក​តា ​ក្នុង​តំបន់​ការពា​រ​ធម្ម​ជា​តិ​ប្រើ​ប្រាស់​ច្រើន​យ៉ាង​សំឡូត​ ត្រូវ​បាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ និង​មន្ត្រី​កង​កម្លាំង​ប្រដាប់​អាវុធ​មួយ​ចំនួន​កាប់រាន​ដើម្បី​កាន់​កាប់​យក​ជា​សម្បត្តិ​ឯក​ជន​ដោយ​ខុស​ច្បាប់​។​ ​នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​អះអាង​របស់​ប្រជា​សហ​គមន៍​ការ​ពា​រ​ព្រៃ​ឈើ​ និង​ម​ន្ត្រី​ពាក់​ព័ន្ធ​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ស្រុក​​សំឡូត​កាល​ពី​ម្សិ​មិញ។​ …

ឃុត សុភចរិយា
https://bit.ly/2thHzMi