ប្រទេស​កម្ពុជា​មានការ​រីក​ចម្រើន​ជាមួយនឹង​ការ​ទប់ស្កាត់​ការ​ជួញដូរ​ខ្លាឃ្មុំ​

ខ្លាឃ្មុំ​ព្រៃ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ កំពុង​ស្ថិត​ក្រោម​សម្ពាធ​មួយ​ដែលមិនធ្លាប់​មាន​ពី​មុន​មក​។​ ព្រៃ​កំណើត​របស់​ពួក​គេ​ កំពុង​ត្រូវ​បាន​កាប់​បំផ្លាញ​ នៅ​ក្នុង​ល្បឿន​មួយ​យ៉ាង​លឿន​ ហើយ​តម្រូវការ​ដ៏​ច្រើន​សម្បើម​របស់​ប្រទេស​ចិន​ សម្រាប់​ធ្វើ​ជា​ឱសថ​បុរាណ​ បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ខ្លាឃ្មុំ​ទាំង​អស់នេះ​ ក្លាយជា​គោលដៅ​។​ ប៉ុន្តែ​ អ្នកជំនាញ​ និយាយ​ថា​ កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹង​ប្រែង​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ កំពុង​តែ​បង្កើត​ជា​ឧទាហរណ៍​មួយ​ ដែល​ដាក់​ប្រទេស​​នេះ​ នៅ​ក្នុង​ទីតាំង​មួយ​ឈាន​មុខ​ជាង​បណ្តា​ប្រទេស​ជិតខាង​ នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ការពារ​ខ្លាឃ្មុំ​។​…​

Robert ​Carmichael
http://www.voacambodia.com/content/cambodia-makes-progress-curbing-bear-trade/2900786.html