កម្ពុជា​រាយការណ៍​អតិរេក​ថវិកា​ ៦,៦​ លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​រយៈពេល​ ១១​ ខែ​

​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ប្រមូល​ចំណូល​បាន​ចំនួន​ ២២,៣០២​ ពាន់​លាន​រៀល​ ឬ​ ៥,៤៤​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ ជា​ចំណូល​សរុប​របស់​ជាតិ​ក្នុង​រយៈពេល​ ១១​ ខែ​ ឆ្នាំ​ ២០២២​ ខណៈ​ការ​ចំណាយ​សរុប​របស់​ជាតិ​សម្រេច​បាន​ ២២,២៧៥​ ពាន់​លាន​រៀល​ ឬ​ ៥,៤៣​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ ដែល​ជា​លទ្ធផល​ទទួល​បាន​ ២៧​ ពាន់​លាន​រៀល​ ឬ​ ៦,៦​ លាន​ដុល្លារ​។​ អតិរេក​ថវិកាជាតិ​ នេះ​បើ​យោង​តាម​របាយការណ៍​ចេញផ្សាយ​ដោយ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ (MEF)​។​ …

​កង​ ​សុធា​
https://www.khmertimeskh.com/501214805/cambodia-reports-6-6m-budget-surplus-in-11-months/