កម្ពុជា​គាំទ្រ​ការ​បង្កើន​ទំនាក់ទំនង​អាស៊ាន​-​ចិន​ដល់​ភាព​ជា​ដៃគូ​យុទ្ធសាស្ត្រ​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​

​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​សម្តែង​ការ​គាំទ្រ​ចំពោះ​ការ​ពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង​អាស៊ាន​-​ចិន​ចំពោះ​ភាព​ជា​ដៃគូ​យុទ្ធសាស្ត្រ​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​។​ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://www.khmertimeskh.com/50908932/cambodia-supports-elevation-of-asean-china-ties-to-comprehensive-strategic-partnership/