កម្ពុជា​នឹង​បើក​សាលារៀន​ឡើង​វិញ​នៅ​ថ្ងៃនេះ​

​ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​បើក​ដំណើរការ​អនុ​វិទ្យាល័យ​ និង​វិទ្យាល័យ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៥​ ខែកញ្ញា​ ខណៈ​ប្រទេស​ឥណ្ឌូ​នេ​ស៊ី​បាន​រឹត​បន្តឹង​ពិធីការ​លើ​អ្នកដំណើរ​អន្តរជាតិ​ដើម្បី​ជួយ​ទប់ស្កាត់​ការ​រីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩។​ …​

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://www.khmertimeskh.com/50935146/cambodia-to-reopen-schools-today-indonesia-tightens-rules-on-foreign-tourists/