ប៉ូលីស​កម្ពុជា​ បាន​បាញ់​គ្រាប់​បែក​ផ្សែង​ ដើម្បី​បំបែក​ក្រុម​អ្នក​តវ៉ា​រាប់​រយ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

ប៉ូលីស​កម្ពុជា​ បាន​បាញ់​គ្រាប់​បែក​ផ្សែង​ ដើម្បី​បំបែក​ក្រុម​អ្នក​តវ៉ា​រាប់​រយ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​។​ លោក ម៉ម សូណង់ដូ ដែល​ជា​ម្ចាស់​ស្ថានីយ៍​វិទ្យុ​សំបុក​ឃ្មុំ​ ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ហាម​ឃាត់​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ លើ​ការ​ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​ជា​សាធារណៈ​ និង​បាន​ដឹក​នាំ​ក្រុម​អ្នក​តវ៉ា​ប្រមាណ​ជា​២០០​នាក់​ ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​នៅ​មុខ​ក្រសួង​ព័ត៌​មាន​ ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បដិសេធ​របស់​ក្រសួង​លើ​សំណើ​របស់​លោក​សម្រាប់​ស្ថានីយ៍​បញ្ជូន​ផ្សាយ​បន្ត​មួយ​ និង​ស្ថានីយ៍​ទូរទស្សន៍​មួយ​។​ …

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Xinhuanet
http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-01/27/c_133077681.htm