អនុក្រឹត្យ​ស្តី​អំពី​ការ​បង្កើត​ច្រក​ទ្វារ​អ៊ីនធឺណិត​ជាតិ​នឹង​ប៉ះពាល់​សេរីភាព​បញ្ចេញ​មតិ​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត

សេចក្តី​ព្រាង​អនុក្រឹត្យ​ស្តី​អំពី​ «ការ​បង្កើត​ច្រក​ទ្វារ​អ៊ីនធឺណិត​ជាតិ» ​នឹង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​គ្រប់គ្រង​ការ​ត​ភ្ជាប់​បណ្តាញ​អ៊ីនធឺណិត ​ដែល​អ្នក​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ថា​ អាច​ប៉ះ​ពាល់​សិទ្ធិ​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​ការ​បញ្ចេញ​មតិ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត។​ យោង​តាម​មាត្រា​មួយ​ ​អនុក្រឹត្យ​នេះ​មាន​គោល​បំណង​កំណត់​អំពី​ការ​បង្កើត​ច្រក​ទ្វារ​អ៊ីនធឺណិត​ជាតិ​ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ការ​តភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​ពង្រឹង​ប្រសិទ្ធភាព​ និង​ស័ក្តិសិទ្ធិ​ភាព​នៃ​ការ​កៀរ​គរ​ចំណូល​ជាតិ​ ការ​ការពារ​សន្តិសុខ​ជាតិ ​និង​ការ​ថែ​រក្សា​របៀប​រៀបរយ​សណ្តាប់​ធ្នាប់​សង្គម។​ …

ផន បុប្ផា
https://khmer.voanews.com/a/if-passed-the-sub-decree-on-establishment-of-national-internet-gateway-will-impact-freedom-of-expression/5569150.html