ក្រសួង​កំពុង​ព្រាង​ឯកសារ​ការពារ​សិស្ស​ពី​ការ​រំលោភ​បំពាន

អ្នក​ឯកទេស​ម្នាក់​នៃ​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​បាន​​​ឲ្យ​ដឹង​កាលពី​ម្សិលមិញ​​ថា​​ក្រសួង​​អប់រំ​​កំពុង​ធ្វើការ​ជាមួយ​នឹង​​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ដើម្បី​​ព្រាង​​ឯកសារ​​គោល​នយោបាយ​មួយ​ក្នុង​គោលដៅ​ការពារ​សិស្ស​ពី​ការ​​រំលោភ​​បំពាន​ពី​សំណាក់​​អ្នក​អប់រំ​ និង​សិស្ស​​ដូច​គ្នា​។

អ្នក​តំណាង​​រដ្ឋាភិបាល និង​អង្គការ​​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​​ចំនួន​ជាង ៤០ នាក់​បាន​​ជួប​ប្រជុំ​គ្នា​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃ​​សុក្រ​ដើម្បី​​​ពិភាក្សា​​អំពី​គោលនយោបាយ​​នេះ​ដែល​​អង្គការ Plan International ​កម្ពុជា​ដែល​បាន​ព្រាង​​ឯកសារ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ឯកសារ​នេះ​អាច​បញ្ចប់ «នៅ​​ដើម​​ឆ្នាំ​​ក្រោយ​»​​។ គោល​នយោបាយ​​នេះ​នឹង​លើក​កម្ពស់​ការ​​បណ្តុះបណ្តាល​គ្រូ​អប់រំ​សិស្ស​​​ពី​​សិទ្ធិ​​របស់​​ពួកគេ​ និង​លើក​កម្ពស់​យន្តការ​រាយការណ៍​នៅ​តាម​សាលារៀន​។ …

Igor Kossov
http://bit.ly/1IyoioY