​របាយការណ៍​៖​ បម្រែបម្រួល​អាកាសធាតុ​នឹង​កាត់​បន្ថយ​ផលិតភាព​របស់​កម្ពុជា​

​របាយការណ៍​ដែល​បាន​ចេញផ្សាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ ទោះបីជា​កម្រិត​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​ការ​ចំណាយ​លើ​ការ​បន្សាំ​ទៅ​នឹង​បម្រែបម្រួល​អាកាសធាតុ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ក៏​ដោយ​ ក៏​កំណើន​សីតុណ្ហភាព​នៅ​កម្ពុជា​នឹង​បន្ត​ប៉ះពាល់​ដល់​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ដោយ​កាត់​បន្ថយ​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​សរុប​របស់​ប្រទេស​នេះ​ជិត​ ១០​ ភាគរយ​នៅ​ត្រឹម​ឆ្នាំ​ ២០៥០​។​ …​

ម៉ៃ គុណមករា
https://www.khmertimeskh.com/50497852/climate-change-to-slash-cambodias-productivity-report/