​គណៈកម្មាធិការ​តាមដាន​លំហូរ​ជន​ចំណាកស្រុក​

​គណៈកម្មាធិការ​អន្តរក្រសួង​ដែល​ទើបនឹង​បង្កើត​ថ្មី​ កំពុង​ពិភាក្សា​រក​វិធី​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​រាតត្បាត​កូ​វី​ដ​១៩​ នៅ​មុន​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​និង​ក្នុង​ការ​ប្រមើល​មើល​ការ​វិល​ត្រឡប់​របស់​ពលករ​ចំណាកស្រុក​បន្ថែម​ទៀត​ពី​ប្រទេស​ថៃ​។​ …

នៀម ឆេង
https://www.phnompenhpost.com/national/committee-tracks-influx-migrants