អ្នក​ឯកទេស​សម្តែង​ការ​ព្រួយបារម្ភ​ចំពោះ​ការ​ធ្លាក់ចុះ​ចំនួន​សត្វ​ឃ្មុំ​នៅ​កម្ពុជា

សត្វឃ្មុំ​មាន​ទំនាក់ទំនង​យ៉ាង​ជិតស្និទ្ធ​ជាមួយ​នឹង​រុក្ខជាតិ​មាន​ផ្កា​នៅ​លើ​ភពផែនដី​នេះ ​ហើយ​វា​គឺ​ជា​សូចនាករ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​យ៉ាង​សំខាន់​ ដោយ​សារ​រុក្ខជាតិ​ជាច្រើន​ ជាពិសេស​នៅ​តំបន់​ត្រូពិក​ពឹង​ផ្អែក​ទាំងស្រុង​លើ​សត្វឃ្មុំ​ក្នុង​ការ​រោយ​លំអង​ផ្កា​ ដើម្បី​បំលែង​ទៅ​ជា​ជី​សម្រាប់​លូតលាស់។ ដោយសារ​តែ​អត្ថប្រយោជន៍​យ៉ាង​ធំធេង​របស់​សត្វឃ្មុំ អ្នក​ឯកទេស​ខាង​សត្វឃ្មុំ​ បាន​បង្ហាញ​ពី​ក្តី​បារម្ភ​ចំពោះ​ការ​ថយ​ចុះ​នូវ​ចំនួន​សត្វឃ្មុំ​នៅ​កម្ពុជា។ …

ហុង ចិន្តា
http://khmer.voanews.com/content/concerns-over-decline-of-cambodia-honeybees/3196443.html