សេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកបង់ថ្លៃជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ការដាំដុះរបស់ប្រជាកសិករ ទន្ទឹមនឹងការប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួត

សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៃក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំ ឆ្នាំនេះមិនខុសពី ឆ្នាំទៅមិញនិងឆ្នាំុមុនៗកន្លងមកជាច្រើននោះទេ។ ខណៈពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់កាន់តែតិចទៅៗ ប្រជាកសិករ ដែលដាំដុះដំណាំស្រូវតម្រូវឱ្យបង់សេវាថ្លៃបូមទឹកពីរដ្ឋ ដើម្បីទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកចូលទៅក្នុងដីស្រែរបស់ពួកគេ។ …

Pav Suy
http://www.khmertimeskh.com/news/13457/despite-drought--crops-will-come-----but-at-a-cost/