សហភាពអឺរ៉ុបសន្យាផ្តល់ជំនួយថវិកាជិត 9m $ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកចំនួន១១

ប្រាំមួយខែបន្ទាប់ពីសភាអឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដោយអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីលុបចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានចូលជាធរមាននៅក្នុងខែសីហាសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសនៅថ្ងៃចន្ទថាខ្លួនបានសន្យាផ្តល់ជំនួយ ៨,២ លានអឺរ៉ូ (ប្រហែល ៨,៩ លានដុល្លារ) ទៅឱ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនៅក្នុង ប្រទេសនេះ។

George Wright
https://www.cambodiadaily.com/news/eu-pledges-nearly-9m-to-eleven-local-ngos-105849/