ក្រុម​ហ៊ុន​ចិន​ កំពុង​ត្រៀម​ប្តូរ​ទី​តាំង​មក​កម្ពុជា​?

កម្ពុជា​កំ​ពុង​ទទួល​បាន​ការ​ចាប់​អា​រម្មណ៍​​ខ្លាំង​ជាង​មុន​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​ធំ​ៗ​ដែល​ផលិត​​សម្លៀក​បំ​ពាក់ និង​កា​បូប​ផ្សេង​ៗ​​ ក្នុង​ការ​​ដាក់​ទី​តាំង​ផលិត​កម្ម​ដើម្បី​នាំ​​ចេញ​ទៅ​អា​មេ​រិក ​​ដោយ​សារ​ក្រុម​ហ៊ុន​ទាំង​នោះ​កំ​ពុង​ងាក​​ចេញ​ពី​ប្រ​ទេស​ចិន​ដោយ​សារ​​​បន្ទុក​ពន្ធ​ដែល​រដ្ឋា​ភិ​បាល​អា​មេ​រិក​បាន​ដំ​ឡើង​។ នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​អះ​អាង​របស់​អ្នក​​ជំ​នាញ​ និង​សេច​ក្តី​រាយ​ការណ៍​​មួយ​ចំ​នួន។ …

ហ៊ គីមសាយ
https://bit.ly/2QndULW