បក្ស ៤ ចូលរួម​ការ​បោះឆ្នោត​ព្រឹទ្ធសភា ខណៈ គជប ប្រតិកម្ម​នឹង​ការ​ផ្សាយ​របស់​អាស៊ីសេរី

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត​ (គជប) បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​ដឹង​ថា​មាន​តែ​គណបក្ស​ ៤ ​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​ចូលរួម​ប្រកួត​ការ​បោះឆ្នោត​ព្រឹទ្ធសភា​អាណត្តិ​ទី​ ៤ នៅ​ខែ​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​ខណៈ​ស្ថាប័ន​មួយ​នេះ​ក៏​បាន​​​ប្រតិកម្ម​ចំពោះ​ការ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​របស់​វិទ្យុ​អាស៊ី​សេរី​ផង​ដែរ​ដោយ​ចោទ​ថា​មាន​ចេតនា​ធ្វើឱ្យ​មាន​ការ​ភាន់​ច្រឡំ​នាំ​ឱ្យ​បាត់​ទំនុក​ចិត្ត​លើ​ការ​បោះឆ្នោត​។ …

នៀម ឆេង
http://bit.ly/2DLrOkX