អាល្លឺម៉ង់ផ្តល់ជំនួយឥតសំណង ៤៥លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍

ប្រទេស​អា​លឺ្ល​ម៉​ង់​បាន​ផ្តល់​ជំនួយ​ឥត​សំណង​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​មាន​តម្លៃ​ប្រមាណ​ ៤៥,៧​ លាន​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​សង្គមកិច្ច​តាម​រយៈ​មា​គា​៌​ចំ​នួ​យ​ ៣​។​ ការ​ព្រមព្រៀង​ ៣​ត្រូវ​បាន​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​ លោក​ គាត​ ឈ​ន់​ អនុប្រធាន​ទី​មួយ​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ និង​លោក​  Joachim​ Baron​ von​ Marschall​ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​សហព័ន្ធ​អា​ល្លឺ​ម៉​ង់​។​ …​

ស៊ុំ ម៉ាណែត
http://www.khmertimeskh.com/news/22537/germany-gives--45m-grant-for-development/