​រដ្ឋាភិបាល​ពង្រីក​គម្រោង​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​

​រដ្ឋាភិបាល​នឹង​បន្ត​ការ​គាំទ្រ​រយៈពេល​ ៣​ ខែ​ទៀត​សម្រាប់​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​ប្រមាណ​ ៦០​ ម៉ឺន​គ្រួសារ​ស្មើនឹង​ប្រជាជន​ជាង​ ៣​ លាន​នាក់​។​ …

សៀវ គៀវយី
https://www.khmertimeskh.com/50771029/government-extends-idpoor-scheme/