សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសបញ្ចុះតម្លៃទឹកដល់ផ្ទះឈ្នួលកម្មករចាប់ ពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានប្រកាសបញ្ចុះតម្លៃទឹកស្អាតប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ទះឈ្នួលរបស់កម្មករ កម្មការិនី ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧នេះតទៅ ដោយក្នុងមួយម៉ែត្រគូបតម្លៃ ៨០០រៀល ដែលកាលពីមុននោះ ម្ចាស់ផ្ទះឈ្នួល បានលក់ឱ្យកម្មករក្នុងមួយម៉ែត្រគូបតម្លៃ ១.២០០រៀល។​ …

ជឹម ណារី
http://www.akp.gov.kh/kh/?p=194845