លោក​ ហ៊ុន សែន ឲ្យ​មន្ត្រី​សិក្សា​លើ​​បាតុភូត​នាំ​ឲ្យ​កម្មករ​រោងចក្រ​សន្លប់

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​ស្នើ​ឲ្យ​ពង្រីក​ទំហំ​សិក្សា​លើ​បាតុភូត​ដែល​ធ្វើឲ្យ​កម្មករ​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា​ដួល​សន្លប់ និង​ផ្តល់​ «​អនុសាសន៍​ថ្មី​» ​ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​ជំនួយ​ «​ដើម្បី​ការពារ​នូវ​ជាតិ​ពុល​» ​ផ្សេងៗ​មុន​ពេល​ចូល​ក្នុង​រោងចក្រ ខណៈ​ដែល​សហជីព​សម្ដែង​ការ​យល់​ឃើញ​ផ្សេងៗ​គ្នា ហើយ​ស្នើ​ឲ្យ​អនុវត្ត​យន្តការ និង​ច្បាប់​ដែល​មាន​ស្រាប់​ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​។ …

បែន សុខហ៊ាន
http://bit.ly/2nM7SYJ