​គម្រោង​អត្ដសញ្ញាណ​កម្ម​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​បាន​ផ្ដល់​ប្រាក់​ ២៩១​ លាន​ដុល្លារ​ទៅ​ឲ្យ​ ៧០០.០០០​ គ្រួសារ​

​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ផ្តល់​ថវិកា​ចំនួន​ ២៩១​ លាន​ដុល្លារ​ដល់​គ្រួសារ​ចំនួន​ ៦៩២.០៩២​ គ្រួសារ​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​រង​គ្រោះ​ដោយសារ​ជំងឺ​រាតត្បាត​កូ​វី​ដ​-១៩​ រវាង​ខែកក្កដា​ឆ្នាំទៅ​ និង​ថ្ងៃ​ពុធ​ (២៤​ មីនា​)​ ។​…

ជា​ វណ្ណយុទ្ធ
https://www.khmertimeskh.com/830242/idpoor-scheme-sees-291-million-given-to-700000-households/