​ចំនួន​សត្វ​ផ្សោត​បាន​កើនឡើង​

​មូលនិធិ​សត្វព្រៃ​ពិភពលោក​បាន​និយាយ​ថា​ ចំនួន​សត្វ​ផ្សោត​បាន​កើនឡើង​ ១០​ ភាគរយ​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៧​ បើ​ប្រៀបធៀប​ទៅ​នឹង​ទិន្នន័យ​ដែល​ទទួល​បាន​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៥​ ប៉ុន្តែ​អ្នកតស៊ូ​មតិ​សម្រាប់​សត្វ​នៅ​តែ​មានការ​ព្រួយបារម្ភ​អំពី​ការ​គំរាមកំហែង​ដែល​បន្ត​ទៅ​ក្នុង​ជម្រក​សត្វ​ផ្សោត​។​ …

ប៉ិច សុធារី
https://www.khmertimeskh.com/50480023/irrawaddy-dolphin-numbers-rise-2/