អ្នកវិភាគ: វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសរបស់ជប៉ុននឹងកើនឡើងក្នុងការនាំចេញ

ក្រុមអ្នកវិភាគបានឱ្យដឹងថា ការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល ប្រាំបួនខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដោយសារលំហូរនៃការវិនិយោគពីប្រទេសជប៉ុនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ …

May Kunmakara
http://www.khmertimeskh.com/news/17864/japanese-fdi-leads-to-surge-in-exports--analysts/