ការ​វាយប្រហារ​តាម​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេ​ត​ផ្ដោត​លើ​កម្ពុជា​

បណ្ដាញ​កុំព្យូទ័រ​នៅ​កម្ពុជា​រួម​ទាំង​ម៉ាស៊ីន ​servers​ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ផង​ ត្រូវ​បាន​រាយការណ៍​ថា ​ជា​គោលដៅ​វាយប្រហារ​ពី​មេរោគ​កុំព្យូទ័រ​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ spam​ email​ និង​យុទ្ធនាការ​ក្លែងបន្លំ​ដែល​បាន​ទាក់ទាញ​ជន​រង​គ្រោះ​ តាម​រយៈ​អ៊ី​ម៉ែ​ល​ក្លែងក្លាយ​ធ្វើ​ជា​ទាក់ទង​ផ្លូវការ ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណា មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកាលពីម្សិលមិញបានថ្លែងថា រហូតមកទល់ពេលនេះពួកគេមិនទាន់បានទទួលរងផលប៉ះពាល់នៅឡើយទេ​។​ …

Alessandro Marazzi Sassoon និង Rinith Taing
http://www.phnompenhpost.com/national/kingdom-targeted-new-malware