វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា ​កំពុង​ស្វែងរក​វិធី​កាត់​បន្ថយផល​ប៉ះពាល់​ ក្នុង​ករណី​បាត់​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ EBA

វិស័យ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​​​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​​កំពុង​ស្វែ​ង​រក​វិធី​កាត់​បន្ថយ​​ផល​ប៉ះ​ពាល់​​​ ក្នុង​ករណី​បាត់​បង់​​ការ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​​សម្រាប់​ការ​នាំ​ចូល​ទំនិញ​គ្រប់​ប្រភេទ​​លើក​លែង​តែ​សព្វា​វុធ ​(EBA) ខណៈ​ការ​ជជែក​ពិភា​​ក្សា​កំពុង​បន្ត​ធ្វើ​មុន​ពេ​​ល​សហភាព​អឺរ៉ុប ​ដែល​មាន​ ២៨​ ប្រទេស​​​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច។ …

Husain Haider
https://bit.ly/2WDMjrJ