ក្រសួង​ជំរុញ​អ្នកបើកបរ​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ស្លាក​លេខ​ QRកូដ​

ក្រសួង​ដឹកជញ្ជូន​កំពុង​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​អ្នកបើកបរ​ឱ្យ​ប្តូរ​ស្លាក​លេខ​ចាស់​របស់​ពួកគេ​ដោយ​ដាក់​ QRកូដ​ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការប្រើ​ប្រាស់​ផ្លាក​លេខ​ក្លែងក្លាយ​នៅ​កម្ពុជា​។ …

បែន សុខហ៊ាន
https://www.khmertimeskh.com/50667607/ministry-pushes-motorists-to-utilise-qr-code-licence-plates/