​ក្រសួង​ស្វែងរក​ការ​បង្កើត​ក្រុម​អ្នកជំនាញ​ជាតិ​

​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​ លោក​ ចម​ ប្រសិទ្ធ​ ចង់​បង្កើត​ក្រុម​អ្នកជំនាញ​ជាតិ​តាម​រយៈ​ការ​បង្កើត​ក្រុម​បញ្ញវន្ត​ ដែល​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ចែករំលែក​ចំណេះដឹង​ ខណៈ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​នេះ​មាន​គោលបំណង​ប្រមូលផ្តុំ​ធនធានមនុស្ស​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​ដើម្បី​ធ្វើការ​នៅ​ក្នុង​ក្រសួង​ សាកលវិទ្យាល័យ​ និង​វិស័យ​ឯកជន​។​ …

វ៉ន ដារ៉ា
https://www.phnompenhpost.com/national/ministry-seeking-create-national-brain-trust