ក្រសួង​ឲ្យ​ត្រួតពិនិត្យ​ប៉ុស្តិ៍​ថ្លឹងឡាន​បែប​អនាធិបតេយ្យ

ក្រសួង​សាធារណការ​បាន​ប្រកាស​ជាថ្មី​ម្តង​ទៀត ដល់​ប្រធាន​មន្ទីរសាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានីខេត្ត សូម​​​ឲ្យ​ពង្រឹង​ការត្រួតពិនិត្យ និង​លុបបំបាត់​ប៉ុស្តិ៍​ជញ្ជីង​ថ្លឹងឡាន​បែប​អនាធិបតេយ្យ​តាម​ដងផ្លូវ​ដែល​កំពុង​កើតមាន និង​​កំពុង​អនុវត្ត​​ផ្គើន​ទៅ​នឹង​សេចក្តី​ប្រកាស​របស់​ក្រសួង​កន្លង​មក។ …

តាំង វីដា
http://bit.ly/1xNNBne