​ក្រុមហ៊ុន​ Microsoft​ យល់ព្រម​ជំរុញ​ការ​ធ្វើ​ឌី​ជី​ថ​ល​នៅ​កម្ពុជា​

​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​ (MPTC)​ និង​ ក្រុមហ៊ុន​ Microsoft​ នៅ​អាស៊ី​ប៉ា​ស៊ី​ហ្វិ​កបាន​ឯកភាព​គ្នា​លើកកម្ពស់​ការ​ប្រើប្រាស់​ឌី​ជី​ថ​ល​នៅ​កម្ពុជា​ ព្រោះថា​រាជរដ្ឋាភិបាល​កំពុង​ប្រែក្លាយ​ខ្លួន​ទៅ​ជា​រដ្ឋាភិបាល​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​។​ …​

នីកា/AKP
https://www.khmertimeskh.com/50826497/mptc-microsoft-agree-to-promote-digitalisation-in-cambodia/