មិនមានការបិទខ្ទប់ ឬបិទអគារសាលារៀន ឬផ្សារទៀតទេ ប្រសិនបើរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩

លោក នាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន កាលពីម្សិលមិញបានប្រកាសដោយមានប្រសិទ្ធិភាពភ្លាមៗថានឹងមិនមានការបិទសាលារៀនកន្លែងអាជីវកម្ម និងផ្សារទៀតទេ ប្រសិនបើករណីជំងឺកូវីដ-១៩ ផ្ទុះឡើងនៅទីកន្លែងណាមួយ។ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3Glc5ZQ