ចៅសង្កាត់ធ្លាក់ឆ្នោតមកពី CPP មិនប្រគល់ការិយាល័យឲ្យ CNRP

អតីត​ចៅសង្កាត់​មួយ​ចំនួន​មកពី​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​បាន​បដិសេធ​មិន​ផ្ដល់​ការិយាល័យ​ធ្វើការ​ក្នុង​សាលា​សង្កាត់​ទៅ​ឲ្យ​ចៅសង្កាត់​ថ្មី​ដែល​ជា​អ្នក​បន្ត​វេន​មកពី​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ដែល​ជាប់​ឆ្នោត​កាលពី​ដើម​ខែ​មិថុនា​ហើយ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​បាន​ប្រកាស​សុពលភាព​ចូល​កាន់​តំណែង​កាលពី​ដើម​សប្ដាហ៍​នេះ​។ …

ទូច សុខា
http://bit.ly/2tOoLWG