សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ប្រកាស​តំបន់​ក្រហម​នៅ​សង្កាត់​ចំនួន​ ៣​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ប្រកាស​“​ តំបន់​ក្រហម​”​ ក្នុង​ខណ្ឌមានជ័យ​ ពោធិ​សែន​ជ័យ​ និង​ខណ្ឌទួលគោក​។​…

 

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://www.khmertimeskh.com/50841412/phnom-penh-capital-hall-declares-red-zone-in-three-districts-in-phnom-penh/