ការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុដំណើរការតាមការកំណត់

យោងតាមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា ការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុកំពុងដំណើរការយ៉ាងរលូនហើយមកដល់ពេលនេះគម្រោងសម្រេចបាន ៦៣%​​ ហើយ។ …

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://bit.ly/3jiewlA