កម្មករ​​​ចម្ការ​​​កៅស៊ូ​​​បោះ​​​បង់​​​ការ​​​ធ្វើ​​​កូដកម្ម​​​ បើ​​​ទោះ​​​ជា​​​ក្រុមហ៊ុន​​​មិន​​​ទាន់​​​ យល់​​​ព្រម​​​តាម​​​ការ​​​ទាមទារ

កម្មករ​ចម្ការ​កៅ​​​​​​ស៊ូ​ជិត​២០០​នាក់ ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌល​​​គិរី​កាល​​​ពី​ម្សិល​​​មិញ​បាន​បញ្ចប់​កូដកម្ម​រយៈ​​​ ពេល​បី​ថ្ងៃ​​​ជុំវិញ​​​ប្រាក់​ឈ្នួល និង​លក្ខ​​​ខណ្ឌ​​​ការ​ងារ បើ​ទោះ​​ជា​មិន​មាន​ការ​ដោះ​​​ស្រាយ​នូវ​កង្វល់​របស់​ខ្លួន​ជាមួយ​ក្រុម​ ហ៊ុន Socfin KCD ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​បារំាង​ដ៏​ចម្រូង​ចម្រាស​ដែល​កាន់​កាប់​ចម្ការ​កៅស៊ូ​ នេះក៏ដោយ​។ …

អូន ភាព
http://www.cambodiadailykhmer.com/news/23403/