ជនភៀសខ្លួន​ពី​ណូ​រុ​ចាក​ចេញពីផ្ទះ​វីឡា​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

​ក្រុម​ដំបូង​នៃ​ជនភៀសខ្លួន​ដែល​ផ្លាស់​ទីលំនៅ​មក​កាន់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដែល​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ដ៏​សែន​ចម្រូងចម្រាស់​មួយ​ រវាង​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ជាមួយ​រដ្ឋាភិបាល​អូស្ត្រាលី​អស់​រយៈពេល​មួយ​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ​មិ​ញ​ បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ចេញពី​ទីលំនៅ​បណ្តោះអាសន្ន​ របស់​ពួក​គេ​នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នេះ​បើ​យោង​តាម​រដ្ឋាភិបាល​អូស្ត្រាលី​បានឱ្យ​ដឹង​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​។​ …​

ហ្សមប៊រ ភីធឺរ៍
https://www.cambodiadaily.com/news/refugees-from-nauru-move-out-of-phnom-penh-villa-97334/