ជនជាតិ​ស្កុ​ត​ឡេ​ន​ ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​គ្រឿង​កិត្តិយស​ និង​ឥស្សរិយយស​សម្រាប់​ការ​បោសសំអាត​មីន​

​បុរស​ស្កុ​ត​ឡេ​ន​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​តែងតាំង​ជា​ អស្ស​ឬ​ទ្ធិ​ នៅ​ក្នុង​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​សម្រាប់​ការ​រួមចំនែក​បំរើ​ដល់​ការ​បោសសំអាត​មីន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​នេះ​។​ …

បុគ្កលិកសារព័ត៌មាន Herald Scotland
http://www.heraldscotland.com/news/home-news/scot-honoured-for-clearing-landmines.23888303