ផលិតកម្ម​ម្រេច​ កើន​ឡើង​ខ្ពស់ ខណៈ​តម្លៃ​កំពុង​តែ​ដាំ​ក្បាល​ចុះ

ផលិតកម្ម​ម្រេច​ខ្មៅ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ​បាន​កើន​ឡើង​រហូត​ដល់​ជាង​ ៨​ ដង​ក្នុង​រយៈពេល​ ៤ ​ឆ្នាំ គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ ២០១៧ ខណៈ​វិស័យនេះ​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការធ្លាក់ចុះ​តម្លៃ និង​ខ្វះ​ទីផ្សារ​។ នេះ​បើតាម​របាយការណ៍​ក្រសួង​កសិកម្ម​។ …

ចេង សុខហ័ង
http://bit.ly/2sO4W10