ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​កម្មវិធី​វិជ្ជាជីវៈ​ទទួល​បានការ​ច្នៃប្រឌិត​ថ្មី​

ស្ព​ត​ផ្សព្វផ្សាយ​តាម​ទូរទស្សន៍​មួ​ួ​យ​បាន​ប្រាប់​សិស្ស​និស្សិត​ឱ្យ​ “​ចូលរួម​ជាមួយ​សហគមន៍​ដែល​រៀនសូត្រ​តាម​ការ​អនុវត្ត​”​ ដែល​បង្ហាញ​ពី​ក្មេង​ជំទង់​បី​នាក់​ប្រមូលផ្តុំ​បន្ទះ​សៀគ្វី​អគ្គិសនី​។​ ក្រុម​សិស្ស​បាន​ស្រែក​ពាក្យស្លោក​ “​ជំនាញ​កាន់តែ​ប្រសើរ​!​ ចំណូល​កាន់តែ​ប្រសើរ​ជាង​មុន​!”​ ជាមួយនឹង​ការ​លើក​កណ្តាប់ដៃ​ឡើង​។​ …​

James Reddick
http://www.khmertimeskh.com/news/16768/to-court-students--vocational-programs-get-a-makeover/