គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​សម្លាប់​មនុស្ស​អស់​ជាង​ ៩០០ ​នាក់

យ៉ាង​ហោច​ណាស់​មាន​មនុស្ស​រហូត​ដល់ ៩១៩ នាក់​បាន​ស្លាប់​ដោយសារ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​នៅ​ក្នុង​រយៈពេល​ ៦ ​ខែ ដើម​ឆ្នាំ​ ២០១៧ នេះ​គឺ​មាន​ការ​កើនឡើង​បើ​ប្រៀបធៀប​ទៅ​នឹង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​។ …

ទូច សុខា
http://bit.ly/2sCMd4S