ប្រាក់​ចំណេញ​របស់​រដ្ឋាករ​ទឹក​ត្រីមាស​ទី២ ​​ធ្លាក់ចុះ ៥៣ ភាគរយ

ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​របស់​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ ​(PWSA)​ ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី​ក្នុង​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា ​(CSX) ​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី​២ ឆ្នាំ​​ ​២០១៩ ​នេះ​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​ជាង​ ​៥៣ ​ភាគរយ បើ​ធៀប​​នឹង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​​ឆ្នាំ ​២០១៨​។ នេះ​​បើ​យោង​តាម​របាយការណ៍​មិន​​ទាន់​ធ្វើ​សវនកម្ម​​ដែល​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​នៅ​លើ​ផ្សារហ៊ុន​។ …

បុគ្គលិកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
https://bit.ly/2ZDG5L1