​តើ​មាន​អ្វី​បាត់បង់​ពី​ប្រជាធិបតេយ្យ​របស់​កម្ពុជា​?

​នៅ​ក្នុង​សុន្ទរកថា​តាម​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​បន្ទាប់​ពី​ការ​រំលាយ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ (CNRP)​ នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន​សែន​បាន​ប្រកាស​ថា​ «​រដ្ឋាភិបាល​នឹង​ប្តេជ្ញា​ការពារ​កិច្ចការ​នយោបាយ​ពហុបក្ស​»​។​ ​ជាក់ស្តែង​មាន​គណបក្ស​ចំនួន​ ២០​ បាន​ដាក់​ពាក្យសុំ​ចូលរួម​ប្រកួតប្រជែង​ក្នុង​ការ​បោះ​ឆ្នោតជាតិ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​ ទោះបីជា​គ្មាន​គណបក្ស​ណាមួយ​ត្រូវ​បាន​គេ​មើលឃើញ​ថា​ ជា​ការ​ជំនួស​ឱ្យ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ និង​សំនួរ​សួរ​ពី​ភាព​ឯករាជ្យ​របស់​ពួក​គេ​។​ …

Andrew Nachemson
https://thediplomat.com/2018/05/whats-missing-from-cambodias-democracy/