សេចក្តីប្រកាស

​ការ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ទេសចរ​អន្តរជាតិ​ និង​អ្នកដំណើរ​ដែល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ ពេញលេញ​ចូល​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ដោយ​មិន​តម្រូវ​ឱ្យធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៥​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងទេសចរណ៍​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ទេសចរ​អន្តរជាតិ​ និង​អ្នកដំណើរ​ដែល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ ពេញលេញ​ចូល​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ដោយ​មិន​តម្រូវ​ឱ្យធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​។​ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ...

ក្រសួងទេសចរណ៍

ទាញយក៖ pdf

ការ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នកដំណើរ​ដែល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ ពេញលេញ​ចូល​មក​កម្ពុជា​ដោយ​មិន​តម្រូវ​ឲ្យ​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៤​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នកដំណើរ​ដែល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ ពេញលេញ​ចូល​មក​កម្ពុជា​ដោយ​មិន​តម្រូវ​ឱ្យ​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​។​​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្រេច​អនុញ្ញាត​ឱ្យ ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ (​ស៊ី​ណូ​វ៉ា​ក់​)​ ដូ​ស​ទី​១​ និង​ដូ​ស​ទី​២​ ជូន​ដល់​កុមារ​ដែល​មាន​អាយុ​ ៥​ឆ្នាំ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៣០​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ (​ស៊ី​ណូ​វ៉ា​ក់​)​ ដូ​ស​ទី​១​ និង​ដូ​ស​ទី​២​ ជូន​ដល់​កុមារ​ដែល​មាន​អាយុ​ ៥ ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

និ​តិ​វិធី​នៃ​ការ​បើក​ទទួល​ទេសចរណ៍​វ៉ាក់សាំង​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៦​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងទេសចរណ៍​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​និ​តិ​វិធី​នៃ​ការ​បើក​ទទួល​ទេសចរណ៍​វ៉ាក់សាំង​។​​កម្ពុជា​នឹង​បើក​ទទួល​ទេសចរណ៍​វ៉ាក់សាំង​ដោយ​ចែក​ជា​ ០៣​ជំហាន​ ដូច​ជា​៖​ (១)​ ការ​ចាប់ផ្តើម​ឡើង​វិញ​ (២) ...

ក្រសួងទេសចរណ៍

ទាញយក៖ pdf

ការ​បើក​ទទួល​ទេសចរណ៍​វ៉ាក់សាំង​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៦​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងទេសចរណ៍​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​បើក​ទទួល​ទេសចរណ៍​វ៉ាក់សាំង​។​​កម្ពុជា​នឹង​ចាប់ផ្តើម​បើក​ទទួលភ្ញៀវ​ទេសចរ​អន្តរជាតិ​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​មក​ទស្សនា​កម្សាន្ត​នៅ​កម្ពុជា​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣០​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០២១​ នេះ ...

ក្រសួងទេសចរណ៍

ទាញយក៖ pdf

ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​វ័យចាស់​ ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ ស្ត្រី​បំបៅ​កូន​ដោយ​ទឹកដោះ​ អ្នក​ដែល​បាន​ព្យាបាល​ជា​សះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​ផ្សេងៗ​ រួម​ទាំង​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ និង​អ្នកមាន​ជំងឺ​ប្រចាំ​កាយ​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​វ័យចាស់​ ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ ស្ត្រី​បំបៅ​កូន​ដោយ​ទឹកដោះ​ អ្នក​ដែល​បាន​ព្យាបាល​ជា​សះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​ផ្សេងៗ ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្រោយ​ពី​បាន​ព្យាបាល​ជា​សះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ រយៈពេល​ចាប់ពី​ ៤​ខែ​ ឡើង​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២២​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្រោយ​ពី​បាន​ព្យាបាល​ជា​សះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ រយៈពេល​ចាប់ពី​ ៤​ខែ​ ឡើង ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ (​ស៊ី​ណូ​វ៉ា​ក់​)​ ដូ​ស​ទី​១​ និង​ដូ​ស​ទី​២​ ជូន​ដល់​កុមារ​ដែល​មាន​អាយុ​ចាប់ពី​ ៦​ឆ្នាំ​ដល់​អាយុ​ក្រោម​ ១២​ឆ្នាំ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៦​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ (​ស៊ី​ណូ​វ៉ា​ក់​)​ ដូ​ស​ទី​១​ និង​ដូ​ស​ទី​២​ ជូន​ដល់​កុមារ​ដែល​មាន​អាយុ​ចាប់ពី ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

​ការ​បន្ត​ផ្តល់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ដូ​ស​ទី​១​ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​មាន​អាយុ​ពី​១៨​ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ និង​កុមារ​-​យុវវ័យ​មាន​អាយុ​ចាប់ពី​ ១២​ឆ្នាំ​ ដល់​ក្រោម​ ១៨​ឆ្នាំ​ ដែល​ខក​ខានមិនបាន​មក​ទ​ទួ​ក​វ៉ាក់សាំង​ ឬ​ទើប​គ្រប់​អាយុ​ទទួល​វ៉ាក់សាំង​ ក្រោយ​ពេល​បិទ​បញ្ចប់​យុទ្ធនាការ​ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៥​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​បន្ត​ផ្តល់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ដូ​ស​ទី​១​ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​មាន​អាយុ​ពី​១៨​ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ និង​កុមារ​-​យុវវ័យ​មាន​អាយុ ...

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

ទាញយក៖ pdf

​ការ​បង្កើន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​បន្ថែម​ដើម្បី​ការពារ​ការ​ចម្លង​វីរុស​កូ​វី​ដ​-១៩

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៣​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បាន​ចេញ​សេចក្តីណែនាំ​ ស្តី​ពី​ការ​បង្កើន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​បន្ថែម​ដើម្បី​ការពារ​ការ​ចម្លង​វីរុស​កូ​វី​ដ​-១៩​។​​ដើម្បី​ធានា​ឱ្យ​បាន​នូវ​ការ​ទប់ស្កាត់​ការ​ចម្លងជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ និង ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ អា​ស្ត្រា​ហ្សេ​នី​កា​(​ដូ​ស​ជំរុញ​)​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​អាយុ​ ៦០​ឆ្នាំ​ឡើង​ដែល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​អា​ស្ត្រា​ហ្សេ​នី​កា​-​កូ​វី​សែ​ល​លើក​ទី​១​ និង​លើក​ទី​២​រួចរាល់​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៦​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ រដ្ឋបាល​ខណ្ឌដង្កោ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ អា​ស្ត្រា​ហ្សេ​នី​កា​(​ដូ​ស​ជំរុញ​)​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​អាយុ​ ៦០​ឆ្នាំ​ឡើង​ដែល​បាន​ចាក់ ...

រដ្ឋបាល​ខណ្ឌដង្កោ

ទាញយក៖ pdf

​ការ​មក​ដល់​បាច់​ទី​ ២​ នៃ​វ៉ាក់សាំង​ AstraZeneca​ ផលិត​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ដែល​ជា​ជំនួយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៦​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ស្ថានទូត​ជប៉ុន​ប្រចាំ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ការ​មក​ដល់​បាច់​ទី​ ២​ នៃ​វ៉ាក់សាំង​ AstraZeneca​ ផលិត​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ដែល​ជា​ជំនួយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​។ ​ជា​ផ្នែក​មួយ​ នៃ​កិច្ច​ខិតខំ ...

​ស្ថានទូត​ជប៉ុន​ប្រចាំ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​

ទាញយក៖ pdf

លទ្ធផលនៃសន្និសីទក្រោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក អូស្រា្តលី សហព័ន្ធរុស្ស៊ី និងឥណ្ឌា និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-បូព៌ា លើកទី១១

នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលនៃសន្និសីទក្រោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក អូស្រា្តលី សហព័ន្ធរុស្ស៊ី និងឥណ្ឌា និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-បូព៌ា លើកទី១១ ដែលរៀបចំឡើងស្របពេលជាមួយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានលើកទី៥៤ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។នៅក្នុងសន្និសីទក្រោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិច អាស៊ានបានទទួលសំណើររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យចំនួន ៤ រួមមាន ការដឹកជញ្ជូន សមភាពយេនឌ័រ ថាមពល ព្រមទាំងការការពារបរិស្ថាន និងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ។ កិច្ចប្រជុំជាមួយអូស្ត្រាលី បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ស្ដីពីការតភ្ជាប់ ជាពិសេសតាមរយៈការអនុវត្តផែនការមេ ស្តីពីការតភ្ជាប់អាស៊ានឆ្នាំ ២០២៥។ កិច្ចប្រជុំជាមួយសហព័ន្ធរូស្សីបានសង្កត់ធ្ងន់ អំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើកិច្ចសហការបន្ថែមទៀត ស្ដីពីការត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញក្រោយជំងឺរាតត្បាត។ ដោយឡែក សម្រាប់កិច្ចប្រជុំជាមួយឥណ្ឌា អាស៊ានបានស្វាគមន៍ចំពោះការកំណត់យកឆ្នាំ ២០២២ ជាឆ្នាំមិត្តភាពអាស៊ានឥណ្ឌា។ ចុងក្រោយ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាលើកទី ...

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

ទាញយក៖ pdf

ការ​បន្ថែម​ទីតាំង​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ជូន​កុមារ​ និង​យុវវ័យ​ដែល​មាន​អាយុ​ចាប់ពី​ ១២​ឆ្នាំ​ ដល់​ក្រោម​ ១៨​ឆ្នាំ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១​ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​ ការ​បន្ថែម​ទីតាំង​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ជូន​កុមារ​ និង​យុវវ័យ​ដែល​មាន​អាយុ​ចាប់ពី​ ១២​ ឆ្នាំ​ដល់​ក្រោម​ ១៨​ ឆ្នាំ​ ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​ខណ្ឌ​ ៧ ...

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

ទាញយក៖ pdf

ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​សម្រាប់​កុមារ​ និង​យុវវ័យ​ដែល​មាន​អាយុ​ចាប់ពី​ ១២​ ដល់​ក្រោម​ ១៨​ ឆ្នាំ​ នៅ​ភូមិសាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៩​ ខែកក្កដា​ឆ្នាំ​ ២០២១​ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​សម្រាប់​កុមារ​ និង​យុវវ័យ​ដែល​មាន​អាយុ​ចាប់ពី​ ១២​ ដល់​ក្រោម​ ១៨​ ឆ្នាំ​ នៅ​ភូមិសាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី ...

រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ

ទាញយក៖ pdf

ចក្រភព​អង់គ្លេស​បរិច្ចាគ​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ AstraZeneca​ ចំនួន​ ៤១៥,០០០​ដូ​ស​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​តាម​រយៈ​កិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៩​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ចក្រភព​អង់គ្លេស​បរិច្ចាគ​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ AstraZeneca​ ចំនួន​ ៤១៥,០០០​ដូ​ស​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​តាម​រយៈ​កិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី​។​​ក្នុង​ស​ប្តា ...

ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​

ទាញយក៖ pdf

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ ជូន​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​បរទេស​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១២​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ ជូន​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​បរទេស​។​ ដំណើរការ​នៃ​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​នេះ​ គឺ​នឹង​ចាក់​ជូន​បុគ្គលិក​បរទេស​ ព្រមទាំង ...

ក្រសួងការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ (​ស៊ី​ណូ​វ៉ា​ក់​)​ ជូន​បងប្អូន​កម្មករ​ និយោជិត​នៅ​តាម​រោងចក្រ​ សហគ្រាស​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៥​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ (​ស៊ី​ណូ​វ៉ា​ក់​)​ ជូន​បងប្អូន​កម្មករ​ និយោជិត​នៅ​តាម​រោងចក្រ​ សហគ្រាស​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​ គួរ​បញ្ជាក់​ផង ...

ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្ដីជូនដំណឹង​៖​ យុទ្ធនាការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ស៊ី​ណូ​វ៉ា​ក់​ ចំនួន​ ១,៥​ លាន​ដូ​ស​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ០១​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៣១​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​ចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​យុទ្ធនាការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ស៊ី​ណូ​វ៉ា​ក់​ ចំនួន​ ១,៥​ លាន​ដូ​ស​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ០១​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​។​ គួរ​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា​ វ៉ាក់​សាំង​ចំនួន​ ១,៥​ លាន​ដូ ...

ក្រសួងសុខាភិបាល​

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​ស្តេ​ី​ពី​យុទ្ធនាការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​សែ​ល​ (COVISHIELD)​ ដែល​ទទួល​បាន​អាជ្ញា​ប​ណ្ឌ​ផលិត​ពី​អា​ស្ត្រា​ហ្សេ​នី​កា​ (AstraZeneca)​ សម្រាប់​ក្រុម​មនុស្ស​អាយុ​៦០​ឆ្នាំ​ឡេ​ី​ង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២២​ ខែមីនា​ឆ្នាំ​ ២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​មួយ​ទាក់ទង​នឹង​យុទ្ធនាការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​សែ​ល​ COVISHIELD​ ដែល​ទទួល​បាន​អាជ្ញា​ប​ណ្ឌ​ផលិត​ពី​អា​ស្ត្រា​ហ្សេ​នី​កា​ (AstraZeneca)​ សម្រាប់​ក្រុម​មនុស្ស​អាយុ​៦០​ឆ្នាំ​ឡេ​ី ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

9xDBG
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!